Dokumenty dla doktoranta SD

STUDIA

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan/Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (studia) PL  EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot. studiów - dzień miesiąc rok

PRAKTYKI

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan /Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (praktyka)  PL EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot. praktyk - dzień miesiąc rok

FORMULARZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ STUDIA/PRAKTYKI

WZÓR CONFIRMATION OF STAY STUDIA

WZÓR CONFIRMATION OF STAY PRAKTYKI