Zbiór informacji dla doktorantów AGH

  • doktoranci/studenci III stopnia Szkoły Doktorskiej AGH uczestniczą w wyjazdach na studia i praktyki organizowane w ramach Programu Erasmus+ w oparciu o ten sam regulamin jaki obowiązuje studentów stopnia I i II. Tym samym są zobligowani do szczegółowego zapoznania się z ogólnymi informacjami zawartymi na stronie; www.erasmusplus.agh.edu.pl , sformułowanymi nie tylko w ramach linku „Erasmus+ Doktorant/Student III stopnia SD AGH”.
  • Doktoranci SD AGH uczestniczą w procedurze kwalifikacyjnej na studia w ramach Programu Erasmus+ w terminie tego wydziału AGH, z którego pochodzi koordynator umowy Uczelni Partnerskiej, która znajduje się w kręgu zainteresowań doktoranta. Terminy kwalifikacji na studia na poszczególnych wydziałach AGH są ogłoszone na stronie: www.erasmusplus.agh.edu.pl 
  • Doktoranci SD AGH mają dowolność wyboru odpowiadającej im uczelni partnerskiej i reprezentującego przez nią profilu studiów, pod warunkiem, że uczelnia ta jest wymieniona na wykazie umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, pod adresem: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/.
  • Prawidłowość wyboru  uczelni partnerskiej doktoranci SD AGH powinni skonsultować ze swoim opiekunem naukowym i kierownictwem SD. Pomocny może tutaj być koordynator umowy wybranej uczelni partnerskiej, wymieniony w przedostatniej kolumnie wykazu umów międzyinstytucjonalnych, który potwierdzi czy w ramach danej umowy przewidziana jest także wymiana studentów III stopnia. Brak takiego zapisu w umowie uniemożliwia wybór danej uczelni partnerskiej.
  • Po dokonanej konsultacji wyboru uczelni partnerskiej doktorant SD AGH kieruje do koordynatora tej umowy ankietę rekrutacyjną, której wzór jest podany pod linkiem Erasmus+ Doktorant/Student III stopnia SD AGH.
  • O ostatecznym wyniku kwalifikacji na studia doktorant SD zostanie powiadomiony przez Szkołę Doktorską.
  • W przypadku pozytywnej kwalifikacji doktorant SD  przystępuje do opracowania learning agrement (wzór dostępny na podanej ogólnej stronie), konsultując zakres i program studiów w uczelni partnerskiej ze swoim opiekunem naukowym i SD. Pomocna może być tutaj strona www. wybranej przez doktoranta uczelni partnerskiej, pozwalająca sprawdzić dostępność w danym semestrze wybranych przedmiotów w ramach learning agrement. W przypadkach szczególnie trudnych pomocny może być koordynator umowy, który poprzez swojego partnera po stronie uczelni partnerskiej może zasięgnąć opinii o dostępności wybranych przedmiotów.
  • Wszelkie formalności wyjazdowe, jak podpisanie umowy finansowej i inne dokumenty doktoranci załatwiają w Centrum Spraw Międzynarodowych.
  • Doktoranci SD AGH starając się o wyjazd na praktykę przeprowadzają cały proces kwalifikacji bezpośrednio w Szkole Doktorskiej AGH. Pobierają z podanej strony www. odpowiednią ankietę rekrutacyjną na wyjazd na praktykę i składają ją w wyznaczonym terminie w Szkole Doktorskiej.
  • Miejsce praktyki, czas jej trwania jak także program pobytu na praktyce musi być skonsultowany z opiekunem naukowym i Szkołą Doktorską. Miejscem praktyki może być nie tylko firma o profilu zainteresowań doktoranta, ale także jedna z wymienionych w wykazie umów międzyinstytucjonalnych uczelnia partnerska. Na podanej stronie www. nie ma wykazu zalecanych pod kątem stażu firm. Dobór miejsca praktyki może wynikać wprost ze znajomości tego rodzaju firm przez doktoranta, jego opiekuna naukowego lub poprzez Szkołę Doktorską. Doktorant powinien wcześniej uzgodnić z daną firma możliwość odbycia praktyki zawodowej lub naukowej, w tym wstępnie jej zakres. Podobnie gdyby miejscem praktyki okazała się uczelnia partnerska.