Dokumenty

Dokumenty - Koordynator Wydziałowy/Umowy

Listy studentów zakwalifikowanych przez Koordynatorów Umów prosimy przekazać do Koordynatora Wydziałowego (termin ustalony przez Wydział)

Listy zasadnicze (Koordynator Wydziałowy) prosimy przekazać w wersji papierowej do CSM (budynek C-1, pok.109) oraz w wersji elektronicznej na adres: erasmus@agh.edu.pl w terminie do dnia 25 kwietnia br.

STUDIA ERASMUS+

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan/Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (studia) PL  EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.studiów - dzień miesiąc rok

PRAKTYKI ERASMUS+

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan/Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (praktyka)  PL EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.praktyk - dzień / miesiąc / rok