Erasmus+ Kraje Partnerskie

Od roku akademickiego 2016/2017 studenci i pracownicy AGH mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+  Mobilność edukacyjna z krajami partnerskim. Stanowi on rozwinięcie programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Z radością informujemy, iż w ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Serbii, Ukrainy oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

W projekcie uczestniczą następujące Uczelnie partnerskie:

1. China University of Mining and Technology w Xuzhou, Chiny
2. Tohoku University, Japonia
3. Sankt Petersburg Mining University, Rosja
4. National University of Science and Technology, Rosja
5. University of Belgrade, Serbia
6. Univesity of Novi Sad, Serbia
7. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Ukraina
8. Ivano-Frankivski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina
9. Binh Duong University, Wietnam
10.  Hanoi University of Mining and Geology, Wietnam

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe;
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć;
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje.

 

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości