Erasmus+ Kraje Partnerskie

 • Od roku akademickiego 2016/2017 studenci studiów III stopnia i pracownicy dydaktyczni AGH mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie. Stanowi on rozwinięcie programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.
 • Z radością informujemy, iż w ramach projektu KA107 złożonego w roku 2016 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z Chińskiej Republiki Ludowej oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
  W projekcie uczestniczą następujące uczelnie partnerskie:
  Anhui University of Science and Technology, Hanoi University of Mining and Geology, Binh Duong University .
  Projekt obejmuje następujące typy mobilności:
      -przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe;
      -przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć;
      -przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.
  Rekrutacja już wkrótce!