Erasmus+ Kraje Partnerskie

Od roku akademickiego 2016/2017 studenci i pracownicy AGH mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+  Mobilność edukacyjna z krajami partnerskim. Stanowi on rozwinięcie programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Z radością informujemy, iż w ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z instytucjami z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin, Dominikany, Gruzji, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Malezji, Meksyku, Mynmar, Nepalu, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu i Wietnamu.

W projekcie uczestniczą następujące instytucje partnerskie:

Lp.

Nazwa instytucji/umowy

Kraj partnerski

1

Polytechnic University of Tirana

Albania

2

National University of Architecture and Construction of Armenia*

Armenia

3

University of Sarajevo

Bośnia i Hercegowina

4

University of Tuzla

Bośnia i Hercegowina

5

Universidad de Chile*

Chile

6

Universidad de la Serena*

Chile

7

Guangdong Polytechnic Normal University*

Chiny

8

China University of Mining and Technology*

Chiny

9

Jingdezhen Ceramic Institute*

Chiny

10

Universidad  Autonoma de Santo Domingo

Dominikana

11

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

Dominikana

12

Georgian Technical University*

Gruzja

13

Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

Indonezja

14

Shibaura Institute of Technology*

Japonia

15

School of Engineering, Tohoku University*

Japonia

16

Hokkaido University*

Japonia

17

University of Tokyo, Institute of Industrial Science*

Japonia

18

International Humanitarian and Technical University*

Kazachstan

19

Karaganda State Industrial University*

Kazachstan

20

Al-Farabi Kazakh National University*

Kazachstan

21

D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University*

Kazachstan

22

S.Seifullin Kazakh Agro Technical University*

Kazachstan

23

Universiti Sains Malaysia*

Malezja

24

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey*

Meksyk

25

Yangon Technological University*

Myanmar

26

Tribuvan University *

Nepal

27

Saint Petersburg Mining University

Rosja

28

National University of Science and Technology MISiS

Rosja

29

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

Rosja

30

Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University*

Ukraina

31

Lviv Polytechnic National University*

Ukraina

32

National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic*

Ukraina

33

 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas *

Ukraina

34

Miami University *

USA

35

San Diego State University*

USA

36

Syracuse University*

USA

37

Tashkent Chemical-Technological Institute *

Uzbekistan

38

Samarkand State University*

Uzbekistan

39

Hanoi University of Mining and Geology*

Wietnam

40

Binh Duong University*

Wietnam

* UWAGA: Kwalifikowane wyłącznie mobilności pracownicze.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

·         przyjazdy/wyjazdy studentów lub/i doktorantów na studia częściowe;

·         przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć;

·         przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje.

 

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski

800 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski

140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich

180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu

Według kalkulatora odległości