Erasmus+ Kraje Partnerskie

Od roku akademickiego 2016/2017 studenci i pracownicy AGH mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+  Mobilność edukacyjna z krajami partnerskim. Stanowi on rozwinięcie programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Z radością informujemy, iż w ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z instytucjami z Albanii, Chile, Chin, Japonii, Kazachstanu, Meksyku, Rosji, Serbii, Ukrainy, USA, Wietnamu.

W projekcie uczestniczą następujące Instytucje partnerskie:

1. Polytechnic University of Tirana – Albania

2a. Universidad de Chile - Chile

2b. Universidad de la Serena – Chile

3a. Jingdezhen Ceramic Institute – Chiny

3b. China University of Mining and Technology w Xuzhou – Chiny

4a. University of Tokyo, Institute of Industrial Science – Japonia

4b. Shibaura Institute of Technology - Japonia

4c. Hokkaido University - Japonia

4d. Tohoku University - Japonia

5a. Al-Farabi Kazakh National University – Kazachstan

5b. East Kazakhstan state Technical University – Kazachstan

6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – Meksyk

7a. National University of Science and Technology - Rosja

7b. Sankt Petersburg Mining University - Rosja

8a. University of Novi Sad - Serbia

8b. University of Belgrade - Serbia

8c. University of Nis - Serbia

9a. Swathmore College - USA

9b. San Diego State University - USA

10a. State Higher Educational Establishment Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk - Ukraina

10b. Lviv Politechnic National University - Ukraina

10c. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas - Ukraina

11a. Binh Duong University, Wietnam

11b. Hanoi University of Mining and Geology, Wietnam

11c. Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

·         przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe;

·         przyjazdy/wyjazdy studentów na praktyki;

·         przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć;

·         przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje.

 

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski

800 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski

140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich

180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu

Według kalkulatora odległości