• mapa serwisu
 

Erasmus+ Pracownik

Wymiana nauczycieli akademickich musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.

Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa  w programie.

Umowy mogą być inicjowane tylko przez jednostki Uczelni.

Umowy ze strony AGH podpisuje Prorektor ds. Współpracy.

 

Zespół DWZ - Pracownik

Marta Włodarczyk
mwlodar@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 32 57

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza