Dokumenty

STUDIA

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (studia) PL  EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.studiów - dzień miesiąc rok

PRAKTYKI

( ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan /Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (praktyka)  PL EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.praktyk - dzień miesiąc rok

Praktyczne wskazówki i informacje  dla  studentów Erasmus+ korzystających  z systemu OLS (pdf) 

FORMULARZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ STUDIA/PRAKTYKI