Dokumenty

STUDIA

(ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (studia)  EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.studiów - dzień miesiąc rok

PRAKTYKI

(ze strony naszej Uczelni dokument podpisuje Dziekan/Prodziekan Wydziału i Koordynator Wydziałowy)

  • Wskazówki do LA (praktyka)  PL EN

W LA powinny być wpisane dokładne daty dot.praktyk - dzień miesiąc rok

Karta studenta Erasmus+

FORMULARZ REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+ STUDIA/PRAKTYKI

Podanie do Koordynatora Uczelnianego Erasmus+ prof. Pająka

WZÓR CONFIRMATION OF STAY STUDIA

WZÓR CONFIRMATION OF STAY PRAKTYKI