Finansowanie Erasmus+ 2021/2022

TABELA 1.  Wyjazdy długoterminowe na STUDIA 

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie 2021/2022

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania(UK)

520

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

520

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

450

TABELA 2. Wyjazdy długoterminowe  na PRAKTYKI

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie 2021/2022

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, region 14(Wielka Brytania, Szwajcaria)

670

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

600

Dodatkowa kwota dla uczestnika wyjazdu długoterminowego spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” wynosi 250 €/miesiąc

TABELA 3. Wyjazdy krótkoterminowe  (5-30 dni)

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie 2021/2022

Długość pobytu

Stawka dzienna

Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

 od 5 do 14 dni

70 €/dzień

100 €/wyjazd

 od 15 do 30 dni

50 €/dzień

150 €/wyjazd

TABELA 4. Koszty podróży dla studentów i absolwentów wyłącznie dla krótkoterminowych wyjazdów  studentów i absolwentów spełniających spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”.
Stawki obliczane są na podstawie kalkulatora odległości.

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie 2021/2022

Odległość

Ryczałt na podróż w przypadku podróży standardowej

Ryczałt na podróż w przypadku podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu

od 10 do 99 km

23 €

 -

od 100 do 499 km

180 €

210 €

od 500 do 1999 km

275€

320 €

od 2000 do 2999 km

360 €

410 €

od 3000 do 3999 km

530 €

610 €

od 4000 do 7999 km

820 €

 -

8000 km lub więcej

1500 €

 -

 

GREEN TRAVEL – wyjazdy z projektu  KA 131 2021.

Podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Wsparcie indywidualne na koszty utrzymania dla dodatkowych dni podróży powyżej 500 km (dodatkowy 1 dzień w każdą stronę), powyżej 1000 km (dodatkowe 2 dni w każdą stronę) oraz 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z ”green travel” dla osób nieotrzymujących standardowego ryczałtu na podróż

  1. Studenci/doktoranci/absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z całej podróży środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) zobowiązani są o złożenie deklaracji o planowanym środku transportu.
  2. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożoną deklaracją.
  3. Deklarowany środek transportu na miejsce mobilności musi zostać potwierdzony po powrocie przy rozliczeniu mobilności w CSM.
  • Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autobus, kolej) obowiązane są dostarczyć przy rozliczeniu  bilety/rachunki za przejazd.
  • Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej);
  • Osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:

  •       Dla podróży do 500 km – 0 dni
  •       Dla podróży od 500 km – 1000 km  1 dodatkowy dzień w każda stronę
  •       Dla podróży powyżej 1000 km dodatkowe 2 dni w każdą stronę


Odległość będzie naliczana na podstawie kalkulatora

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób student/doktorant/absolwent  to kwota wynikająca z uprawnień „GREEN TRAVEL” będzie odliczona od drugiej raty wypłacanej po rozliczeniu.