Finansowanie POWER 2016/2017

 

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE - ROK AKADEMICKI 2016/2017 - Stawki zgodne z informacją przesłaną przez FRSE 24.06.2016 r.

KRAJ

Miesięczna stawka stypendium dla studentów (PLN) STUDIA, PRAKTYKA

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROK AKADEMICKI 2016/2017

KRAJ

Miesięczna stawka (PLN) STUDIA

Miesięczna stawka (PLN) PRAKTYKA

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej 

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych