DOFINANSOWANIA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE - ROK AKADEMICKI 2019/2020

KRAJ

Miesięczna stawka stypendium dla studentów (PLN) STUDIA, PRAKTYKA

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania(UK)

2995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Turcja

2567 PLN

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROK AKADEMICKI 2019/2020

KRAJ

Miesięczna stawka (PLN) STUDIA

Miesięczna stawka (PLN) PRAKTYKA

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania(UK)

2139 PLN

2567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1925 PLN

2353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Turcja

1711 PLN

2139 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej 

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych