Kody dziedzin

Rozporządzenie 37 C  - Kody Erasmus+ w tabeli po koniec dokumentu


Kody Erasmus nowe i stare - plik Excela, prezentuje różnice pomiędzy poprzednimi i obecnie obowiązującymi kodami Erasmus w różnym układzie.

W  celu ułatwienia uczelniom nawigacji pomiędzy starą kodyfikacją dziedzin akademickich, jaka była stosowana ostatnio w programie LLP-Erasmus, a nową kodyfikacją przyjętą dla programu Erasmus+, KE udostępniła na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm

 

fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/Kody-Erasmusa-nowe-i-stare-1.xlsx