Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej  jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania.

 

 

ood 1 stycznia 2015 roku rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy,uczestnictwo w kursie językowym.

Test biegłości językowej student wypełnia w terminie określonym przez uczelnię wysyłającą – po otrzymaniu informacji z OLS;

Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe.
Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line.Kurs nie jest obowiązkowy.


Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.

Udział w kursie językowym on-line jest możliwy wyłącznie w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej – zmiana języka kursu po dokonaniu testu biegłości przez uczestnika mobilności jest możliwa wyłącznie na zasadzie przyznania nowej licencji przez beneficjenta (nowy test biegłości językowej w innym języku i kurs on-line w innym języku).


Języki dostępne w systemie:
- język angielski
- język francuski
- język niemiecki
- język hiszpański
- język niderlandzki
- język włoski

Udział uczestnika w więcej niż jednej mobilności oznacza konieczność wypełnienia testu biegłości językowej dla każdej mobilności osobno, nawet jeśli język komunikacji podczas mobilności będzie identyczny;

UWAGA:

Praktyczne wskazówki i informacje  dla  studentów Erasmus+ korzystających  z systemu OLS (pdf)

Na 2 tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

http://erasmusplusols.eu/

http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/