Pracownicy działu - Zespół Erasmus+

OBSŁUGA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW ERASMUS+

Wyjazdy dydaktyczne (Pracownicy naukowi)

Wyjazdy szkoleniowe (Pracownicy administracyjni)

mgr inż. Monika Nowicka
mono@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 37

 

OBSŁUGA WYJAZDÓW STUDENTÓW ERASMUS+ (wyjazdy na studia) + WSZYSTKICH WYJAZDÓW PO WER (wyjazdy ze wszystkich wydziałów AGH na studia i praktyki PO WER)

mgr inż. Agnieszka Osińska
osinska@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 33 02

Wyjazdy na studia

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Odlewnictwa

Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


OBSŁUGA WYJAZDÓW STUDENTÓW ERASMUS+ (Wyjazdy na studia i praktyki)

mgr Monika Stępniowska
mstep@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 51 00

Wyjazdy na studia

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Zarządzania

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Humanistyczny

Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

Wyjazdy na praktyki wszystkie wydziały AGH

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA UMÓW MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH ERASMUS+

mgr inż. Agnieszka Osińska
osinska@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 33 02