Program Erasmus+ 2021-2027

Program Erasmus+ 2021-2027

Od roku akademickiego 2021/22 w naszej Uczelni ruszyła kolejna edycja Programu Erasmus+ na lata 2021-27

Nowa edycja Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 wprowadza dużo nowości, wśród nich nowe rodzaje mobilności i działań:

  • blended mobility,
  • krótkotrwałe,
  • nawet 5 dniowe wyjazdy dla studentów
  • możliwość organizacji mieszanych kursów intensywnych (BIP - Blended Intensive Programmes).

W ramach edycji KA131 możliwa będzie współpraca: ze wszystkimi instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów programu (33) posiadającymi kartę ECHE na lata 2021-2027; ze wszystkimi uczelniami z krajów partnerskich zgrupowanych w regionach 1-14 (region 5: Andora, Monako, San Marino, Watykan; region 14: Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze).

Kolejna nowość to dofinansowanie dla Green Travel, czyli podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Nowy Program Erasmus+ zobligował wszystkie europejskie uczelnie uczestniczące w programie do przejścia na bezpapierową wymianę dokumentów – Erasmus Without Paper (EWP). Nasza Uczelnia będzie realizować ten obowiązek poprzez system USOS.

Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się na stronie: https://erasmusplus.org.pl/

oraz w Przewodniku po programie opublikowanym przez Komisję https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en

Oficjalny fanpage Programu Erasmus+ na Facebooku: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts