Spotkania informacyjne/Prezentacje Erasmus+

Dział Współpracy z Zagranicą dziękuje za liczne przybycie na spotkania informacyjne (19.04.2016 oraz 17.05.2016) dot. Programu Erasmus+ i Programu POWER!

Informacje przekazane podczas spotkań  dostępne są w formie prezentacji: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. Programu Erasmus+ oraz Programu POWER