• mapa serwisu
 

Umowy międzyinstytucjonalne

Wymiana studentów i nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.


Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for HigherEducation), uprawniającą do uczestnictwa w programie.

Umowy mogą być inicjowane tylko przez jednostki Uczelni.

Umowy ze strony AGH podpisuje Prorektor ds. Współpracy.

 

Kontakt

mgr inż. Sylwia Cygan-Korecka

tel. +48 12 617 51 00

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza