Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Aktualizacja dnia 04.02.2020
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN05 Wirtchaftsuniversitat Wien 2020/2021 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2018/2019 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  9 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 10 B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  11 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  12 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  13 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 14 B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 2019/2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  15 B LIEGE38 Haute Ecole de la Province de Liege 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  16 B LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 17 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  18 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  19 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2017/2018 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  20 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  21 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  22 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  23 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  24 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  25 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  26 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  27 BG SOFIA30 Bulgarian Academy of Sciences 2019/2020 2020/2021 dr inż. Ewa Rudnik WMN
  28 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  29 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  30 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  31 HR BJELOVA01 VELEUČILIŠTE U BJELOVARU 2019/2020 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
CHORWACJA 32 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  33 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  34 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  37 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  38 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  39 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  40 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  41 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 42 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  43 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  44 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  45 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 46 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  47 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  48 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  49 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  50 CZ BRNO05 Masaryk University 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  51 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  52 CZ CESKE01 University of South Bohemia in Ceske Budejowice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  53 CZ CESKE04 Vyskoka Skola Technicka a Ekonomicka v Ceskich Budejovicich 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw. WIMIP
  54 CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec 2020/2021 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEIP
  55 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  56 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2020/2021 2020/2021 dr inż..Dariusz Botor WGGiOŚ
  57 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  58 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  59 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  60 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  61 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  62 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  63 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Pytel WIMIR
  64 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  65 CZ PRAHA01 University of Chemistry and Technology 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  66 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  67 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  68 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 69 CZ PRAHA09 Vysoka skola ekonomicka v Praze/University of Economics Prague (VSE) 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  70 CZ ZLIN01 Tomas Beata University in Zlin 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 71 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIIB
ESTONIA 72 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  73 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  74 EE TARTU02 University of Tartu 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  75 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 76 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  77 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  78 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  79 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  80 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  81 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland School of Computing 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  82 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland  2018/2019 2020/2021 dr inż. Dagmara Lewicka WZ
  83 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  84 SF OULU01 University of Oulu 2019/2020 2020/2021 dr inż. Władysław Zygo WGGIOŚ
FRANCJA 85 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  86 F ANGERS01 Universite d'Angers 2018/2019 2020/2021 dr Dagmara Lewicka WZ
  87 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  88 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  89 AV FONT02 ESIGETEL 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  90 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  91 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  92 F CHAMBER01 Universite Savoie Mont Blanc 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  93 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  94 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
    95 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katrzyna Klimkiewicz WZ
  96 F DIJON01 Université de Bourgogne - Dijon 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  97 F DUNKERQ09 Universite du Littoral Cote d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  98 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  99 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  100 F CEGRY01 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  101 F GRENOBL01 Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  102 F GRENOBL01 IUT 1 de Grenoble-Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  103 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  104 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  105 F GRENOBL51 Universite Grenoble Alpes 2019/2020 2020/2021 dr Łukasz Gondek WFiIS
  106 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  107 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  108 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  109 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  110 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  111 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  112 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  113 F LILLE16 Icam Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021  dr inż. Sławomir Zimowski WIMIR
  114 F LILLE103 Universite de Lille 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  115 F LILLE103 Universite de Lille 2019/2020 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  116 F LIMOGES05 Ecole Nationale de Ceramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  117 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  118 F LYON13 Ecole Catholique d'Arts et Metiers 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  119 F MARSEIL84 AIX Marseille University 2018/2019 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  120 F MARSEIL84 AIX Marseille University 2018/2019 2020/2021 dr Łukasz Pieczonka WIMIR
  121 F METZ05  Ecole Nationale D'Ingenieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  122 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  123 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiP
  124 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  125 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marta Podobińska-Staniec WGiG
  126 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  127 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  128 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  129 F NANTES01 Université de Nantes 2017/2018 2020/2021 dr inż.Lucjan Janowski WIET
  130 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  131 F NANTES37 Ecole des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEIP
  132 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  133 F ORLEANS01 University of Orléans ,Polytech Orleans, the engineering school of the University of Orleans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  134 F ORLEANS01 University of Orléans - College of sciene and technology 2014/2015 2017/2018 prof.zw.dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  135 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  136 F PARIS066 EFREI:Engineering school of Information Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  137 F PARIS081 Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 F PARIS083 Telecom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  139 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  140 F PARIS360 EPITECH 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  141 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  142 F TROYES08 Universite de Technologie de Troyes 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  143 F TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  144 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  145 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katarzyna Klimkiewicz WZ
  146 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  147 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  148 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMIiP
GRECJA 149 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  150 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  151 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  152 G ATHINE41 University of the Aegean 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  153 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  154 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  155 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  156 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  157 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  158 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  159 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021  dr inż. Andrzej Skalski WEAiIB
  160 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  161 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGIOŚ
  162 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  163 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  164 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 165 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  166 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  167 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  168 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  169 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  170 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  171 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  172 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  173 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  174 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAiIB
  175 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  176 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  177 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  178 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  179 E BILBAO01 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  180 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  181 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2018/2019 2020/2021 dr inż.Katarzyna Gdowska WZ
  182 E CADIZ01 Universidad de Cadiz 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  183 E CADIZ01 Universidad de Cadiz* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  184 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż.Łukasz Wójcik WIMiC
  185 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  186 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  187 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  188 E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  189 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  190 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  191 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  192 E GRANADA01 Universidad de Granada 2018/2019 2020/2021 dr inż. Adam Sędziwy WEAiIB
  193 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  194 E HUELVA01 Universidad de Huelva 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Bieda WGGiIŚ
  195 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  196 E JAEN01 Universidad de Jaen 2017/2018 2020/2021 dr inż.Wojciech Lisowski WIMIR
  197 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  198 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  199 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAiB
  200 E LEON01 Universidad de Leon 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  201 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  202 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  203 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  204 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  205 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  206 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  207 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  208 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  209 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  210 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  211 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  212 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  213 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  214 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  215 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  216 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  217 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  218 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMIC
  219 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  220 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAiIB
  221 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  222 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2018/2019 2020/2021 dr inż. hab.Sergiusz Kużel,prof.nadzw WIEiT
  223 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  224 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  225 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  226 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  227 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  228 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  229 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  230 E SALAMAN02 University of Salamanca 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  231 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  232 E SANTAND01 University of Cantabria 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  233 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  234 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  235 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  236 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 237 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  238 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  239 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  240 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  241 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  242 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  243 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Barbara Szaranicec WIMIC
  244 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  245 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  246 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  247 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  248 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2018/2019 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  249 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  250 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.Czeslaw Kapusta WFiIS
  251 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
HOLANDIA 252 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  253 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  254 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  255 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr n. techn. lek. med. Paweł Wołoszyn WEAIiIB
  256 NL ENSCHED01 Univesrity of Twente 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  257 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  258 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  259 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  260 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  261 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż.Anna Sowizdżał WGGIOŚ
  262 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
ISLANDIA 263 IS REYKJAV05 University of Iceland 2019/2020 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
LITWA 264 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  265 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
  266 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2019/2020 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  267 LT VILNIUS01 Vilnius University 2018/2021 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  268 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 269 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  270 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University 2019/2020 2020/2021 dr inż. Grzegorz Ginda WZ
  271 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University 2019/2020 2020/2021 dr inż. Aleksandra Radziejowska WGiG
ŁOTWA 272 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr hab.inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 273 MK OHRID01 University of Information Science and Technology 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  274 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  275 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAiIB
  276 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  277 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  278 MK STIP01 Goce Delcev University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 279 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  280 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  281 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  282 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  283 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  284 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  285 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2018/2021 2020/2021 dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz WIMIC
  286 D BERLIN44 Berlin International University of Applied Sciences 2018/2021 2020/2021 dr inż.Katarzyna Klimkiewicz WZ
  287 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  288 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  289 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  290 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021  dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  291 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  292 D BRANDEN01 Technische Hochschule Branderburg 2018/2021 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  293 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  294 D CHEMINT01 Technische Universitaet Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  295 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  296 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  297 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  298 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr hab inż. Tadeusz Pająk, prof.nadzw. WIMiR
  299 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 300 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  301 D COBURG01 Coburg University of applied Sciences and Arts 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  302 D COTTBUS03 Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg 2019/2020 2020/2021 dr inż.Tomasz Kryjak WEAiIB
  303 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  304 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  305 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  306 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  307 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  308 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Rafał Mięso WIMiR
  309 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  310 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  311 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  312 D ESSEN04 Universitat Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Jan Falkus WIMIP
  313 D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  314 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  315 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2019/2020 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  316 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  317 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  318 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  319 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  320 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  321 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  322 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  323 D HALLE01 Martin- Luther- Universitat Halle 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  324 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  325 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż. Jan Chlopek WIMiC
  326 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  327 D ILMENAU01 Technische Universitat Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  328 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  329 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  330 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  331 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  332 D KOBLENZ01 Hochschule Koblenz University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Edyta Śnieżek WIMIC
  333 D KOLN12 Cologne Business School 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  334 D LEIPZIG01 Universitat Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  335 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  336 D MUNSTER02 Munster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż.Marcin Środa WIMiC
  337 D POTSDAM01 University of Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  338 D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  339 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab. Maria Nawojczyk WH
  340 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  341 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  342 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  343 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  344 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  345 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NORWEGIA 346 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  347 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  348 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  349 N STAVANG01 University of Stavanger 2019/2020 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNIG
  350 N TROMSO 01 The Artic University of Norway 2018/2019 2020/2021 mgr inż.Jakub Jan Roemer WIMIR
  351 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2018/2019 2020/2021 prof.dr. Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  352 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  353 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  354 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  355 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  356 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
PORTUGALIA 357 P AVEIRO01 University of Aveiro 2018/2019 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  358 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  359 P BRAGA01 University of Minho 2019/2020 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Kicińska WGGIOŚ
  360 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  361 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  362 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  363 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  364 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  365 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr inż.Tomasz Kryjak WEAiIB
  366 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  367 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  368 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2019/2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  369 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  370 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  371 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  372 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  373 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  374 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż.Wojciech Mayer WGGiOŚ
  375 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  376 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  377 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  378 P LISBOA109 Lisboa School of Economics& Management 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  379 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  380 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  381 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  382 P PORTO02 Universidade do Porto 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  383 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAiIB
  384 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż.Krzusztof Broda WGiG
  385 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr  inż. Anita Proszowska WZ
  386 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  387 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  388 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Wojciech Lisowski WIMIR
  389 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 390 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  391 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  392 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2018/2019 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  393 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  394 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  395 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca 2017/2018 2020/2021 dr inż. Łukasz Pieczonka WIMIR
  396 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  397 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  398 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  399 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  400 RO ORADEA01 Universitatea din Oradea Str.Universitati 1 2018/2019 2020/2021 dr hab.inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  401 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  402 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMIR
  403 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  404 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  405 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.Krzysztof Ciepliński WMS
  406 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SERBIA 407 RS NIS01 Univwersity of Nis 2019/2020 2020/2021 dr hab inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
SŁOWACJA 408 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  409 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  410 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  411 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  412 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  413 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Mariusz Woźniak WMS
  414 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  415 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab.Ewa Ruddnik WMN
  416 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  417 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof.dr hab.Mariusz Holzer WO
  418 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  419 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2018/2019 2020/2021 dr hab inż.Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  420 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  421 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  422 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Ducecka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  423 SK ZWOLEN01 Technical University in Zvolen 2018/2019 2020/2021 dr inż. Łukasz Bołoz WIMIR
  424 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Zilinie 2015/2016 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 425 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  426 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  427 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  428 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  429 SI LJUBLJA43 New University 2019.2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  430 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  431 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 432 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  433 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  434 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  435 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż.Witold Machowski WIEiT
  436 S LULEA01 Lulea University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  437 S LULEA01 Lulea University of Technology 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  438 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  439 S VASTERA01 Malardalen University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  440 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 441 TR ADANA01 Cukurova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  442 TR ADANA01 Cukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  443 TR ANKARA01 Ankara University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  444 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  445 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  446 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  447 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  448 TR ANKARA05 Atilim University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  449 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  450 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  451 TR ANKARA08 Cankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  452 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  453 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  454 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  455 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  456 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  457 TR CANAKKA01 Canakkale 18 Mart Üniversitesi 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  458 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  459 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  460 TR ERZURUM01 Ataturk University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  461 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  462 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  463 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  464 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  465 TR GUMISHA01 Gumushane University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  466 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  467 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  468 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  469 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż.Grzegorz Cempura WIMiIP
  470 TR ISTANBU07 Yildiz Technical University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Maciej Rosół WEAiIB
  471 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  472 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  473 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  474 TR IZMIR02 EGE University (Biotechnology Department) 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  475 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  476 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  477 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  478 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  479 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  480 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  481 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  482 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  483 TR KONYA05 Konya Technical University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  484 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  485 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  486 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  487 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  488 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  489 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  490 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  491 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  492 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  493 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  494 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  495 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  496 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  497 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  498 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  499 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  500 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  501 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  502 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  503 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  504 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 505 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 506 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2018/2019 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  507 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiB
  508 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  509 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr hab inż. Maciej Sułowski WIMiIP
  510 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  511 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  512 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  513 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  514 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  515 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
516 UK CRANFIE01 Cranfield University 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
517 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
518 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
519 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof.nadzw. dr hab. inż.Piotr Kleczkowski WIMiR
520 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inz Janusz Szpytko WIMiR
521 UK NEWCAST02 The University of Northumbria at Newcastle 2018/2019 2020/2021 dr inż. Elżbieta Grainer-Wrona WIMIC
522 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr.inż. Mariusz Macherzyński WEIP
523 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
524 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
525 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 526 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż.Krzysztof Muszka WIMiIP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 527 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  528 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 529 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż.Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  530 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  531 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  532 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  533 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  534 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  535 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  536 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2014/2015 2020/2021 prof.W.J.Staszewski WIMIR
  537 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marek Jaszczur WEiP
  538 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  539 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  540 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  541 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof.Wojciech Kucewicz WIET
  542 I FIRENZE01 Universirty of Florence-School of Engineeering 2019/2020 2020/2021 dr inż.Małgorzata Wilk WIMiP
  543 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  544 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  545 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  546 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2018/2019 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  547 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  548 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  549 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  550 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  551 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  552 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  553 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Jarosław Wąs WEAiIB
  554 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  555 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  556 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  557 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2018/2019 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  558 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  559 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 mgr Daria Hemmmerling WEAIIB
  560 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  561 I NAPOLI03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  562 I NAPOLI09 Universita degli Studi della Campania"Luigi Vanvitelli" 2020/2021 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  563 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  564 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGIOŚ
  565 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  566 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  567 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  568 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  569 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGIOŚ
  570 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  571 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  572 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona  WIMiC
  573 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  574 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Maciej Sułowski WIMiIP
  575 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  576 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  577 I UDINE01 University of Udine 2019/2020 2020/2021 dr inż.Dariusz Sala WZ