Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

UWAGA!
Narodowa Agencja w Warszawie wydłużyła o jeden rok okres obowiązywania umów międzyinstytucjonalnych podpisanych do roku 2020/2021(nie ma potrzeby aneksowania umów).
Wykaz umów znajduje się w tabeli poniżej. Wydłużony został również termin realizacji wyjazdów studentów i pracowników w ramach Projektu Erasmus+ KA103 2020/2021.

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Aktualizacja dnia 17.02.2021
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversität Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversität Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr inż. Katarzyna Styszko WEiP
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN05 Wirtschaftsuniversität Wien 2020/2021 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2018/2019 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMiR
  9 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  10 B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen 2019/2020 2020/2021 dr Łukasz Pieczonka WIMiR
BELGIA 11 B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  12 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  13 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  14 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 15 B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 2019/2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  16 B LIEGE38 Haute École de la Province de Liège 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  17 B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2022 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 18 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  19 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  20 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2017/2018 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIiIB
  21 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  22 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  23 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  24 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  25 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  26 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMiC
  27 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  28 BG SOFIA30 Bulgarian Academy of Sciences 2019/2020 2020/2021 dr inż. Ewa Rudnik WMN
  29 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  30 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  31 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Maciej Sułowski WIMiIP
  32 HR BJELOVA01 Veleučilište u Bjelovaru 2019/2020 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
CHORWACJA 33 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  34 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEiP
  35 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  37 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  38 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  39 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  40 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  41 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Czesław Rybicki WWNiG
  42 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 43 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  44 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  45 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  46 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 47 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  48 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  49 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  50 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  51 CZ BRNO05 Masaryk University 2018/2019 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  52 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  53 CZ CESKE01 University of South Bohemia České Budějovice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  54 CZ CESKE04 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw. WIMiP
  55 CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec 2020/2021 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  56 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci  2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  57 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci  2020/2021 2020/2021 dr inż. Dariusz Botor WGGiOŚ
  58 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  59 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  60 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  61 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  62 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  63 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  64 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Pytel WIMiR
  65 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  66 CZ PRAHA01 University of Chemistry and Technology 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  67 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  68 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2019/2020 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  69 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 70 CZ PRAHA09 VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  71 CZ ZLIN01 UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 72 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIiIB
ESTONIA 73 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  74 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  75 EE TARTU02 University of Tartu 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  76 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 77 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  78 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  79 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  80 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  81 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  82 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland School of Computing 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  83 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland  2018/2019 2020/2021 dr inż. Dagmara Lewicka WZ
  84 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  85 SF OULU01 University of Oulu 2019/2020 2020/2021 dr inż. Władysław Zygo WGGiOŚ
FRANCJA 86 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  87 F ANGERS01 Universite d'Angers 2018/2019 2020/2021 dr Dagmara Lewicka WZ
  88 F ALBI05 École des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  89 F ALBI05 École des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  90 AV FONT02 ESIGETEL - École Supérieure d'ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  91 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  92 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  93 F CHAMBER01 Université Savoie Mont Blanc 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMiR
  94 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiègne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  95 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiègne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
    96 FST-DENI01 Université de la Réunion 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katrzyna Klimkiewicz WZ
  97 F DIJON01 Université de Bourgogne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  98 F DUNKERQ09 Université du Littoral-Côte-d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  99 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  100 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  101 F CEGRY07 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  102 F GRENOBL01 Université Grenoble Alpes (instead of "Université Joseph Fourier") 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  103 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  104 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIiIB
  105 F GRENOBL51 Université Grenoble Alpes 2014/2015 2020/2021 dr Łukasz Gondek WFiIS
  106 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  107 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  108 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  109 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  110 F LILLE14 École Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila WGGiOŚ
  111 F LILLE14 École Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  112 F LILLE14 École Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  113 F LILLE16 ICAM -  Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sławomir Zimowski WIMiR
  114 F LILLE103 Université de Lille 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  115 F LILLE103 Université de Lille 2019/2020 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  116 F LIMOGES05 École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  117 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  118 F LYON13 École Catholique d'Arts et Métiers 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  119 F MARSEIL84 Université d'Aix-Marseille 2018/2019 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  120 F MARSEIL84 Université d'Aix-Marseille 2018/2019 2020/2021 dr Łukasz Pieczonka WIMiR
  121 F METZ05  École Nationale d'Ingénieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  122 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  123 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiIP
  124 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  125 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marta Podobińska-Staniec WGiG
  126 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  127 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  128 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  129 F NANTES01 Université de Nantes 2017/2018 2020/2021 dr inż. Lucjan Janowski WIEiT
  130 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  131 F NANTES37 École des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEiP
  132 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  133 F ORLEANS01 University of Orléans, Polytech Orléans. The Engineering School of the University of Orléans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  134 F ORLEANS01 University of Orléans - College of Sciene and Technology 2014/2015 2017/2018 prof. zw. dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  135 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  136 F PARIS066 EFREI - Engineering School of Information and Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  137 F PARIS081 École Nationale Supérieure des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 F PARIS083 Télécom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  139 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  140 F PARIS360 EPITECH 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  141 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  142 F TROYES08 Université de Technologie de Troyes 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  143 F TOULOUS03 Université Toulouse III - Paul Sabatier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  144 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  145 FST-DENI01 Université de la Réunion 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  146 FR STETIE06 École des Mines de Saint-Étienne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  147 FR STETIE06 École des Mines de Saint-Étienne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  148 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMiP
GRECJA 149 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  150 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  151 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  152 G ATHINE41 University of the Aegean 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  153 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  154 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  155 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  156 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  157 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  158 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  159 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Skalski WEAIiIB
  160 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  161 G PATRA01 University of Patras 2018/2019 2020/2021 dr Łukasz Gondek WFiIS
  162 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGiOŚ
  163 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  164 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  165 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 166 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  167 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  168 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  169 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  170 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  171 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  172 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  173 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  174 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  175 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  176 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  177 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  178 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  179 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2021/2022 2021/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  180 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  181 E BILBAO01 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  182 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  183 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  184 E CADIZ01 Universidad de Cádiz 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  185 E CADIZ01 Universidad de Cádiz 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  186 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż. Łukasz Wójcik WIMiC
  187 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  188 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  189 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  190 E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  191 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMiR
  192 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  193 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  194 E GRANADA01 Universidad de Granada 2018/2019 2020/2021 dr inż. Adam Sędziwy WEAIiIB
  195 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  196 E HUELVA01 Universidad de Huelva 2019/2020 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Bieda WGGiIŚ
  197 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  198 E JAEN01 Universidad de Jaen 2017/2018 2020/2021 dr inż.Wojciech Lisowski WIMiR
  199 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  200 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  201 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAIiIB
  202 E LEON01 Universidad de Leon 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  203 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  204 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  205 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  206 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  207 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  208 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMiR
  209 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  210 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  211 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  212 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  213 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  214 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  215 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  216 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  217 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  218 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  219 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  220 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2020/2021 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  221 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMiC
  222 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  223 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  224 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  225 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2018/2019 2020/2021 dr inż. hab.Sergiusz Kużel,prof.nadzw WIEiT
  226 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMiC
  227 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  228 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2020/2021 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  229 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  230 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  231 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  232 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  233 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  234 E SALAMAN02 University of Salamanca 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  235 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  236 E SANTAND01 University of Cantabria 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  237 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  238 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  239 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  240 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 241 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  242 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia (Esculea Tecnica Superior de Ingenieria Informatica-ETSINF (School of Informatics) 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  243 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia ( Esculea Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  244 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia Esculea Tecnica Superior de Telecomunication (ETSIT) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  245 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  246 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  247 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Barbara Szaranicec WIMiC
  248 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  249 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2022 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  250 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  251 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  252 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2018/2019 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  253 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  254 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Czeslaw Kapusta WFiIS
HOLANDIA 255 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
256 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  257 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2020/2021 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  258 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  259 NL ENSCHED01 Univesrity of Twente 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  260 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  261 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  262 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2020/2021 2021/2022 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  263 NL ROTTERD03 Hogeschool Rotterdam 2020/2021 2021/2022 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  264 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  265 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
ISLANDIA 266 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż. Anna Sowizdżał WGGiOŚ
267 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  268 IS REYKJAV05 Reykjavik University 2019/2020 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
LITWA 269 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  270 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
271 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2019/2020 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  272 LT VILNIUS01 Vilnius University 2018/2021 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  273 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 274 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  275 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University 2019/2020 2020/2021 dr inż. Grzegorz Ginda WZ
  276 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University 2019/2020 2020/2021 dr inż. Aleksandra Radziejowska WGiG
ŁOTWA 277 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr hab.inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 278 MK OHRID01 University of Information Science and Technology 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
279 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  280 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAIiIB
  281 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  282 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  283 MK STIP01 Goce Delčev University of Štip 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 284 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  285 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  286 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
287 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Wojciech Naworyta WGiG
  288 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik WIMiIP
  289 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  290 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2018/2021 2020/2021 dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz WIMiC
  291 D BERLIN44 Berlin International University of Applied Sciences 2018/2021 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  292 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  293 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  294 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  295 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021 dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  296 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  297 D BRANDEN01 Technische Hochschule Branderburg 2018/2021 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  298 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  299 D CHEMINT01 Technische Universität Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  300 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  301 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  302 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  303 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof.nadzw. WIMiR
  304 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 305 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  306 D COBURG01 Coburg University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  307 D COTTBUS03 Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg 2019/2020 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  308 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  309 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  310 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  311 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  312 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  313 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Rafał Mięso WIMiR
  314 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  315 D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  316 D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  317 D ESSEN04 Universität Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Falkus WIMiIP
  318 D FRANKFU01 Goethe-Universität Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  319 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  320 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2019/2020 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  321 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik WIMiIP
  322 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Wojciech Naworyta WGiG
  323 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  324 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  325 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  326 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  327 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2020/2021 2020/2021 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw. WIMiIP
  328 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  329 D HALLE01 Martin Luther University Halle-Wittenberg  2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  330 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  331 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chlopek WIMiC
  332 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  333 D ILMENAU01 Technische Universität Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  334 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  335 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  336 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  337 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  338 D KIEL01 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2020/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec WGGiOŚ
  339 D KOBLENZ01 Hochschule Koblenz University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Edyta Śnieżek WIMIC
  340 D KOLN12 Cologne Business School 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  341 D LEIPZIG01 Universität Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  342 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  343 D MUNSTER02 Münster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Marcin Środa WIMiC
  344 D POTSDAM01 Universität Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  345 D SAARBRU01 Universität des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  346 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  347 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  348 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  349 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMiR
  350 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  351 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
NORWEGIA 352 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  353 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  354 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  355 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  356 N STAVANG01 University of Stavanger 2019/2020 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  357 N TROMSO 01 The Artic University of Norway 2018/2019 2020/2021 dr inż. Jakub Jan Roemer WIMiIR
  358 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2018/2019 2020/2021 dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila WGGiOŚ
  359 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  360 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  361 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  362 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  363 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila WGGiOŚ
PORTUGALIA 364 P AVEIRO01 University of Aveiro 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  365 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  366 P BRAGA01 University of Minho 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. nadzw. WGGiOŚ
  367 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  368 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  369 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  370 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  371 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  372 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2020/2021 2020/2021 dr hab. Joanna Kulczycka, prof.AGH WZ
  373 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  374 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  375 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  376 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2019/2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  377 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 378 P LISBOA52 Universidade Lusófona  2020/2021 2020/2021 dr hab. Diana Dryglas, prof.AGH WGGiOŚ
  379 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  380 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  381 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  382 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  383 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Wojciech Mayer WGGiOŚ
  384 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  385 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  386 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  387 P LISBOA109 Lisboa School of Economics & Management 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  388 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  389 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  390 P PORTO02 Universidade do Porto 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  391 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  392 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  393 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  394 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  395 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  396 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  397 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 398 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  399 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  400 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2018/2019 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  401 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  402 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  403 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca 2017/2018 2020/2021 dr inż. Łukasz Pieczonka WIMiR
  404 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  405 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  406 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  407 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  408 RO ORADEA01 Universitatea din Oradea Str. Universitati 1 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  409 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  410 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMiR
  411 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Czesław Rybicki WWNiG
  412 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Czesław Rybicki WWNiG
  413 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  414 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SERBIA 415 RS BELGRAD02 University of Belgrade 2020/2021 2020/2021 dr hab. Ewa Kmiecik WGGiOŚ
  416 RS NIS01 University of Niš 2019/2020 2020/2021 dr hab inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
SŁOWACJA 417 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  418 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  419 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  420 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  421 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  422 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2014/2015 2020/2021 dr Sylwia Cichacz-Przeniosło WMS
  423 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  424 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab. Ewa Ruddnik WMN
  425 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  426 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof. dr hab. Mariusz Holzer WO
  427 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  428 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  429 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  430 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  431 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Dubčeka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona WIMiC
  432 SK ZWOLEN01 Technical University in Zvolen 2018/2019 2020/2021 dr inż. Łukasz Bołoz WIMiR
  433 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Žiline 2015/2016 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 434 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  435 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2019/2020 2020/2021 dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  436 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  437 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  438 SI LJUBLJA43 New University 2019/2020 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  439 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  440 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 441 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  442 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  443 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  444 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż. Witold Machowski WIEiT
  445 S LULEA01 Luleå University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  446 S LULEA01 Luleå University of Technology 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  447 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  448 S VASTERA01 Malardalen University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  449 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 450 TR ADANA01 Çukurova Universityity 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  451 TR ADANA01 Çukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  452 TR ANKARA01 Ankara University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  453 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  454 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  455 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  456 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  457 TR ANKARA05 Atilim University 2019/2021 2020/2021 dr inż. Barbara Tomaszewska WGGiOŚ
  458 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  459 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  460 TR ANKARA08 Çankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  461 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  462 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  463 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  464 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  465 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  466 TR CANAKKA01 Çanakkale Onsekiz Mart University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  467 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  468 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  469 TR ERZURUM01 Ataturk University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  470 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  471 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  472 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  473 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  474 TR GUMISHA01 Gümüşhane University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  475 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  476 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  477 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  478 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż. Grzegorz Cempura WIMiIP
  479 TR ISTANBU07 Yildiz Technical University 2019/2021 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  480 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  481 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  482 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  483 TR IZMIR02 EGE University (Biotechnology Department) 2019/2021 2020/2021 dr inż. Barbara Tomaszewska WGGiOŚ
  484 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  485 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  486 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  487 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jakub Jan Roemer WIMiR
  488 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  489 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  490 TR KOCAELI02 Kocaeli University 2020/2021 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  491 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  492 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  493 TR KONYA05 Konya Technical University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  494 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  495 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  496 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  497 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  498 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  499 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  500 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  501 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  502 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  503 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  504 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  505 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  506 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  507 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  508 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  509 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  510 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  511 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  512 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  513 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  514 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 515 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 516 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2018/2019 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  517 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiIB
  518 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2018/2019 2020/2021 dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila WGGiOŚ
  519 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Maciej Sułowski WIMiIP
  520 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  521 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  522 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  523 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  524 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  525 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
wyjzady tylko do roku 2021/2022  526 UK CRANFIE01 Cranfield University 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  527 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  528 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  529 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski WIMiR
  530 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko WIMiR
  531 UK NEWCAST02 The University of Northumbria at Newcastle 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Paweł Pasierb WIMiC
  532 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr inż. Mariusz Macherzyński WEiP
  533 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  534 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  535 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 536 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Muszka WIMiIP
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 537 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  538 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 539 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  540 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  541 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  542 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  543 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  544 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  545 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2014/2015 2020/2021 prof. W.J.Staszewski WIMiR
  546 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marek Jaszczur WEiP
  547 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  548 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  549 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  550 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz WIEiT
  551 I FIRENZE01 Universirty of Florence-School of Engineeering 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Wilk WIMiIP
  552 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  553 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  554 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  555 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2018/2019 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  556 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  557 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  558 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  559 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  560 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  561 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  562 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  563 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  564 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  565 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  566 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Paweł Pasierb WIMiC
  567 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  568 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 dr inż. Daria Hemmerling WEAIiIB
  569 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  570 I NAPOLI03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  571 I NAPOLI09 Universita degli Studi della Campania"Luigi Vanvitelli" 2020/2021 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  572 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  573 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova 2020/2021 2020/2021 dr inż. Katarzyna Pasiut WIMIC
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 574 I PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo 2021/2022 2021/2022 dr inż. Katarzyna Berent ACMIN
  575 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  576 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  577 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  578 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  579 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGiOŚ
  580 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  581 I SASSARI01 University of Sassari 2020/2021 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  582 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  583 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr hab inż. Paweł Pasierb WIMiC
  584 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  585 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Maciej Sułowski WIMiIP
  586 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  587 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  588 I UDINE01 University of Udine 2019/2020 2020/2021 dr inż. Dariusz Sala WZ