Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Aktualizacja dnia 15.04.2019
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2021/2022 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2018/2019 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 9 B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  10 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  11 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  12 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  13 B LIEGE38 Haute Ecole de la Province de Liege 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  14 B LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 15 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  16 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  17 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2017/2018 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  18 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  19 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  20 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  21 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  22 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  23 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  24 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  25 BG SOFIA30 Bulgarian Academy of Sciences 2019/2020 2020/2021 dr inż..Ewa Rudnik WMN
  26 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  27 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  28 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
CHORWACJA 29 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  30 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  31 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  32 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  33 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  34 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  37 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  38 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 39 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  40 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  41 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  42 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 43 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  44 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  45 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  46 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  47 CZ BRNO05 Masaryk University 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  48 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  49 CZ CESKE01 University of South Bohemia in Ceske Budejowice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  50 CZ CESKE04 Vyskoka skola technicka a ekonomicka v Ceskich Budejovicich 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw. WIMIP
  51 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  52 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  53 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  54 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  55 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  56 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  57 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  58 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  59 CZ PRAHA01 University of Chemistry and Technology 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  60 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  61 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  62 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 63 CZ PRAHA09 Vysoka skola ekonomicka v Praze/University of Economics Prague (VSE) 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  64 CZ ZLIN01 Tomas Beata University in Zlin 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 65 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIIB
ESTONIA 66 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  67 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  68 EE TARTU02 University of Tartu 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  69 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 70 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  71 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  72 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  73 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  74 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  75 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland School of Computing 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  76 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  77 SF OULU01 University of Oulu 2019/2020 2020/2021 dr inż. Władysław Zygo WGGIOŚ
FRANCJA 78 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  79 F ANGERS01 Universite d'Angers 2018/2019 2020/2021 dr Dagmara Lewicka WZ
  80 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  81 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  82 AV FONT02 ESIGETEL 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  83 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  84 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  85 F CHAMBER01 Universite Savoie Mont Blanc 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  86 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  87 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
    88 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katrzyna Klimkiewicz WZ
  89 F DIJON01 Université de Bourgogne - Dijon 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  90 F DUNKERQ09 Universite du Littoral Cote d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  91 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  92 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  93 F CEGRY01 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  94 F GRENOBL01 Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  95 F GRENOBL01 IUT 1 de Grenoble-Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  96 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  97 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  98 F GRENOBL51 Universite Grenoble Alpes 2019/2020 2020/2021 dr Łukasz Gondek WFiIS
  99 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  100 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  101 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  102 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  103 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  104 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  105 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  106 F LILLE16 Icam Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021  dr inż. Sławomir Zimowski WIMIR
  107 F LILLE103 Universite de Lille 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  108 F LILLE103 Universite de Lille 2019/2020 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  109 F LIMOGES05 Ecole Nationale de Ceramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  110 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  111 F LYON13 Ecole Catholique d'Arts et Metiers 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  112 F MARSEIL84 AIX Marseille University 2018/2019 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  113 F METZ05  Ecole Nationale D'Ingenieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  114 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  115 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiP
  116 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  117 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  118 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  119 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  120 F NANTES01 Université de Nantes 2017/2018 2020/2021 dr inż.Lucjan Janowski WIET
  121 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  122 F NANTES37 Ecole des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEIP
  123 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  124 F ORLEANS01 University of Orléans ,Polytech Orleans, the engineering school of the University of Orleans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  125 F ORLEANS01 University of Orléans - College of sciene and technology 2014/2015 2017/2018 prof.zw.dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  126 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  127 F PARIS066 EFREI:Engineering school of Information Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  128 F PARIS081 Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  129 F PARIS083 Telecom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  130 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  131 F PARIS360 EPITECH 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  132 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  133 F TROYES08 Universite de Technologie de Troyes 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  134 F TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  135 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  136 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katarzyna Klimkiewicz WZ
  137 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  139 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMIiP
GRECJA 140 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  141 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2018/2019 2020/2021 dr inż.Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIET
  142 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  143 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  144 G ATHINE41 University of the Aegean 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  145 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  146 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  147 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  148 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  149 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  150 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  151 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021  dr inż. Andrzej Skalski WEAiIB
  152 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  153 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGIOŚ
  154 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  155 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  156 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 157 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  158 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  159 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  160 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  161 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  162 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  163 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  164 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  165 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  166 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAiIB
  167 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  168 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  169 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  170 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  171 E BILBAO01 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  172 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  173 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2018/2019 2020/2021 dr inż.Katarzyna Gdowska WZ
  174 E CADIZ01 Universidad de Cadiz 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  175 E CADIZ01 Universidad de Cadiz* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  176 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż.Łukasz Wójcik WIMiC
  177 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  178 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  179 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  180 E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  181 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  182 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  183 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  184 E GRANADA01 Universidad de Granada 2018/2019 2020/2021 dr inż. Adam Sędziwy WEAiIB
  185 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  186 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  187 E JAEN01 Universidad de Jaen 2017/2018 2020/2021 dr inż.Wojciech Lisowski WIMIR
  188 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  189 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  190 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAiB
  191 E LEON01 Universidad de Leon 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  192 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  193 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  194 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  195 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  196 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  197 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  198 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  199 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  200 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  201 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  202 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  203 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  204 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  205 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  206 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  207 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  208 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  209 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMIC
  210 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  211 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAiIB
  212 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  213 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  214 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  215 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  216 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  217 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  218 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  219 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  220 E SALAMAN02 University of Salamanca 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  221 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  222 E SANTAND01 University of Cantabria 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  223 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  224 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  225 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  226 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 227 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  228 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  229 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  230 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  231 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  232 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  233 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Barbara Szaranicec WIMIC
  234 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  235 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  236 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  237 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  238 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2018/2019 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  239 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  240 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.Czeslaw Kapusta WFiIS
  241 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
HOLANDIA 242 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  243 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  244 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  245 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr n. techn. lek. med. Paweł Wołoszyn WEAIiIB
  246 NL ENSCHED01 Univesrity of Twente 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  247 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  248 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  249 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  250 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  251 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż.Anna Sowizdżał WGGIOŚ
  252 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
ISLANDIA 253 IS REYKJAV05 University of Iceland 2019/2020 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
LITWA 254 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  255 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
  256 LT VILNIUS01 Vilnius University 2018/2021 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  257 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 258 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
ŁOTWA 259 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 260 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  261 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAiIB
  262 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  263 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  264 MK STIP01 Goce Delcev University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 265 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  266 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  267 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  268 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  269 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  270 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  271 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2018/2021 2020/2021 dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz WIMIC
  272 D BERLIN44 Berlin International University of Applied Sciences 2018/2021 2020/2021 dr inż.Katarzyna Klimkiewicz WZ
  273 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  274 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  275 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  276 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021  dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  277 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  278 D BRANDEN01 Technische Hochschule Branderburg 2018/2021 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  279 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  280 D CHEMINT01 Technische Universitaet Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  281 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  282 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  283 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  284 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr hab inż. Tadeusz Pająk, prof.nadzw. WIMiR
  285 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 286 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  287 D COBURG01 Coburg University of applied Sciences and Arts 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  288 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr inż.Tomasz Śleboda WIMiIP
  289 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  290 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  291 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  292 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  293 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Rafał Mięso WIMiR
  294 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  295 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  296 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  297 D ESSEN04 Universitat Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Jan Falkus WIMIP
  298 D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  299 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  300 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  301 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  302 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  303 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  304 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  305 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  306 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  307 D HALLE01 Martin- Luther- Universitat Halle 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  308 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  309 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż. Jan Chlopek WIMiC
  310 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  311 D ILMENAU01 Technische Universitat Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  312 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  313 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  314 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  315 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  316 D KOBLENZ01 Hochschule Koblenz University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Edyta Śnieżek WIMIC
  317 D KOLN12 Cologne Business School 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  318 D LEIPZIG01 Universitat Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  319 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  320 D MUNSTER02 Munster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż.Marcin Środa WIMiC
  321 D POTSDAM01 University of Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  322 D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  323 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab. Maria Nawojczyk WH
  324 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  325 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  326 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  327 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  328 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  329 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NORWEGIA 330 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  331 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  332 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  333 N TROMSO 01 The Artic University of Norway 2018/2019 2020/2021 mgr inż.Jakub Jan Roemer WIMIR
  334 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2018/2019 2020/2021 prof.dr. Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  335 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  336 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  337 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  338 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  339 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
PORTUGALIA 340 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  341 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  342 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  343 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  344 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  345 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  346 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  347 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr inż.Tomasz Kryjak WEAiIB
  348 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  349 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  350 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  351 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  352 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  353 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  354 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  355 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż.Wojciech Mayer WGGiOŚ
  356 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  357 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  358 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  359 P LISBOA109 Lisboa School of Economics& Management 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  360 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  361 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  362 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  363 P PORTO02 Universidade do Porto 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  364 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAiIB
  365 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr  inż. Anita Proszowska WZ
  366 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2018/2019 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  367 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  368 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 369 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  370 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  371 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2018/2019 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  372 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  373 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  374 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca 2017/2018 2020/2021 dr inż. Łukasz Pieczonka WIMIR
  375 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  376 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  377 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  378 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  379 RO ORADEA01 Universitatea din Oradea Str.Universitati 1 2018/2019 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  380 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  381 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMIR
  382 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  383 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  384 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.Krzysztof Ciepliński WMS
  385 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SLOWACJA 386 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  387 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  388 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  389 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  390 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  391 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Mariusz Woźniak WMS
  392 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  393 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab.Ewa Ruddnik WMN
  394 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  395 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof.dr hab.Mariusz Holzer WO
  396 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  397 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2018/2019 2020/2021 dr inż.Tomasz Śleboda WIMiIP
  398 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  399 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  400 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Ducecka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  401 SK ZWOLEN01 Technical University in Zvolen 2018/2019 2020/2021 dr inż. Łukasz Bołoz WIMIR
  402 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Zilinie 2015/2016 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 403 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  404 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  405 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  406 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  407 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 408 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  409 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  410 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  411 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż.Witold Machowski WIEiT
  412 S LULEA01 Lulea University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  413 S LULEA01 Lulea University of Technology 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  414 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  415 S VASTERA01 Malardalen University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  416 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 417 TR ADANA01 Cukurova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  418 TR ADANA01 Cukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  419 TR ANKARA01 Ankara University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  420 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  421 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  422 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  423 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  424 TR ANKARA05 Atilim University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  425 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  426 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  427 TR ANKARA08 Cankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  428 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  429 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  430 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  431 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  432 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  433 TR CANAKKA01 Canakkale 18 Mart Üniversitesi 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  434 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  435 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  436 TR ERZURUM01 Ataturk University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  437 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  438 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  439 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  440 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  441 TR GUMISHA01 Gumushane University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  442 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  443 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  444 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  445 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż.Grzegorz Cempura WIMiIP
  446 TR ISTANBU07 Yildiz Technical University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Maciej Rosół WEAiIB
  447 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  448 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  449 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  450 TR IZMIR02 EGE University (Biotechnology Department) 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  451 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  452 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  453 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  454 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  455 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  456 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  457 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  458 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  459 TR KONYA05 Konya Technical University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  460 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  461 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  462 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  463 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  464 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  465 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  466 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  467 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  468 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  469 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  470 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  471 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  472 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  473 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  474 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  475 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  476 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  477 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  478 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  479 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  480 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 481 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 482 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2018/2019 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  483 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiB
  484 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  485 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  486 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  487 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  488 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  489 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  490 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  491 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
UWAGA: wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ wstrzymane od dnia 30 marca 2019 (brexit) 492 UK CRANFIE01 Cranfield University 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
493 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
494 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
495 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof.nadzw. dr hab. inż.Piotr Kleczkowski WIMiR
496 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inz Janusz Szpytko WIMiR
497 UK NEWCAST02 The University of Northumbria at Newcastle 2018/2019 2020/2021 dr inż. Elżbieta Grainer-Wrona WIMIC
498 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr.inż. Mariusz Macherzyński WEIP
499 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
500 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
501 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 502 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż.Krzysztof Muszka WIMiIP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 503 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  504 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 505 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż.Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  506 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  507 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  508 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  509 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  510 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  511 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  512 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2014/2015 2020/2021 prof.W.J.Staszewski WIMIR
  513 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marek Jaszczur WEiP
  514 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  515 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  516 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  517 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof.Wojciech Kucewicz WIET
  518 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  519 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  520 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  521 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2018/2019 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  522 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  523 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  524 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  525 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  526 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  527 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  528 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Jarosław Wąs WEAiIB
  529 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  530 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  531 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  532 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2018/2019 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  533 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  534 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 mgr Daria Hemmmerling WEAIIB
  535 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  536 I NAPOLI 03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  537 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padofa 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGIOŚ
  538 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  539 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  540 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  541 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  542 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGIOŚ
  543 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  544 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  545 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona  WIMiC
  546 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  547 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  548 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  549 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT