Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Aktualizacja dnia 03.10.2017
    
Kraj L.p. kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2021/2022 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 8 B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  9 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  10 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  11 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  12 B LIEGE38 Haute Ecole de la Province de Liege 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  13 B LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 14 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  15 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż..Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  16 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2016/2017 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  17 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  18 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  19 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  20 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  21 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  22 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  23 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  24 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  25 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
CHORWACJA 26 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  27 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  28 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  29 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  30 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  31 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  32 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  33 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  34 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 36 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  37 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  38 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  39 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 40 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  41 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  42 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  43 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  44 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  45 CZ CESKE01 University of South Bohemia in Ceske Budejowice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  46 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  47 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  48 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  49 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  50 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  51 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  52 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  53 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  54 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  55 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 56 CZ PRAHA09 Vysoka skola ekonomicka v Praze/University of Economics Prague (VSE) 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  57 CZ ZLIN01 Tomas Beata University in Zlin 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 58 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIIB
ESTONIA 59 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  60 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  61 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 62 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  63 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  64 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  65 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  66 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  67 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
FRANCJA 68 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  69 AV FONT02 ESIGETEL 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  70 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  71 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  72 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  73 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  74 F DIJON01 Université de Bourgogne - Dijon 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  75 F DUNKERQ09 Universite du Littoral Cote d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  76 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  77 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  78 F CEGRY01 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  79 F GRENOBL01 Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  80 F GRENOBL01 IUT 1 de Grenoble-Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  81 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  82 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  83 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  84 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  85 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  86 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  87 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  88 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  89 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  90 F LILLE16 Icam Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021  dr inż. Sławomir Zimowski WIMIR
  91 F LIMOGES05 Ecole Nationale de Ceramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  92 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  93 F LYON13 Ecole Catholique d'Arts et Metiers 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  94 F METZ05  Ecole Nationale D'Ingenieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  95 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  96 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiP
  97 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  98 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  99 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  100 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  101 F NANTES37 Ecole des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEIP
  102 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  103 F ORLEANS01 University of Orléans ,Polytech Orleans, the engineering school of the University of Orleans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  104 F ORLEANS01 University of Orléans - College of sciene and technology 2014/2015 2017/2018 prof.zw.dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  105 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  106 F PARIS066 EFREI:Engineering school of Information Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  107 F PARIS081 Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  108 F PARIS083 Telecom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  109 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  110 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  111 F TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  112 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  113 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  114 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  115 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMIiP
GRECJA 116 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  117 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  118 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  119 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  120 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  121 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  122 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  123 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  124 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021  dr inż. Andrzej Skalski WEAiIB
  125 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  126 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGIOŚ
  127 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  128 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  129 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 130 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  131 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  132 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  133 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  134 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  135 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  136 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  137 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  139 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAiIB
  140 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  141 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  142 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  143 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  144 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  145 E CADIZ01 Universidad de Cadiz* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  146 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż.Łukasz Wójcik WIMiC
  147 E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  148 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  149 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  150 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  151 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  152 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  153 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  154 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  155 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  156 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAiB
  157 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  158 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  159 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  160 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  161 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  162 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  163 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  164 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  165 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  166 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  167 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr Aleksandra Marecka WEiP
  168 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  169 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  170 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  171 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  172 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  173 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  174 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMIC
  175 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  176 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAiIB
  177 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  178 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  179 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  180 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  181 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  182 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  183 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  184 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  185 E SALAMAN02 University of Salamanca 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  186 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  187 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  188 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  189 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 190 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  191 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  192 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  193 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  194 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  195 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  196 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  197 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  198 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  199 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  200 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.Czeslaw Kapusta WFiIS
  201 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
HOLANDIA 202 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  203 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  204 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  205 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr n. techn. lek. med. Paweł Wołoszyn WEAIiIB
  206 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  207 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  208 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  209 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  210 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż.Anna Sowizdżał WGGIOŚ
ISLANDIA 211 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
LITWA 212 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  213 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
  214 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 215 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  216 LT JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 217 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  218 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAiIB
  219 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  220 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  221 MK STIP01 Goce Delcev University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 222 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  223 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  224 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  225 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  226 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  227 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  228 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  229 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  230 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  231 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021  dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  232 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  233 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  234 D CHEMINT01 Technische Universitaet Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  235 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  236 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  237 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pająk WIMiR
  238 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 239 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  240 D COBURG01 Coburg University of applied Sciences and Arts 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  241 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr inż.Tomasz Śleboda WIMiIP
  242 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  243 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  244 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  245 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  246 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2014/2015 2017/2018 dr inż.Rafał Mięso WIMiR
  247 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  248 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  249 D ESSEN04 Universitat Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Jan Falkus WIMIP
  250 D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  251 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  252 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  253 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  254 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  255 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  256 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  257 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  258 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  259 D HALLE01 Martin- Luther- Universitat Halle 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  260 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  261 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż. Jan Chlopek WIMiC
  262 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  263 D ILMENAU01 Technische Universitat Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  264 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  265 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  266 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  267 D LEIPZIG01 Universitat Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  268 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  269 D MUNSTER02 Munster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż.Marcin Środa WIMiC
  270 D POTSDAM01 University of Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  271 D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  272 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab. Maria Nawojczyk WH
  273 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  274 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  275 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  276 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  277 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  278 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NORWEGIA 279 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  280 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  281 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  282 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  283 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  284 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  285 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  286 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
PORTUGALIA 287 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  288 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  289 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  290 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  291 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  292 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  293 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  294 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  295 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  296 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  297 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  298 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  299 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  300 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  301 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż.Wojciech Mayer WGGiOŚ
  302 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  303 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  304 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  305 P LISBOA109 Lisboa School of Economics& Management 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  306 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  307 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  308 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr  inż. Anita Proszowska WZ
  309 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2018/2019 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  310 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  311 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 312 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  313 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  314 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  315 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  316 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  317 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  318 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  319 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  320 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMIR
  321 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  322 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.Krzysztof Ciepliński WMS
  323 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SLOWACJA 324 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  325 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  326 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  327 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  328 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  329 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Mariusz Woźniak WMS
  330 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  331 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab.Ewa Ruddnik WMN
  332 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  333 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof.dr hab.Mariusz Holzer WO
  334 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  335 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  336 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Ducecka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  337 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Zilinie 2015/2016 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 338 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  339 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  340 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  341 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  342 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 343 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  344 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  345 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  346 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż.Witold Machowski WIEiT
  347 S LULEA01 Lulea University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  348 S LUND01 University of Lund 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  349 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  350 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2014/2015 2017/2018 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 351 TR ADANA01 Cukurova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  352 TR ADANA01 Cukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  353 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  354 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  355 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  356 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  357 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  358 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  359 TR ANKARA08 Cankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  360 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  361 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  362 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  363 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  364 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  365 TR CANAKKA01 Canakkale 18 Mart Üniversitesi 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  366 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  367 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  368 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  369 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  370 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  371 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  372 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  373 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  374 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  375 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż.Grzegorz Cempura WIMiIP
  376 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  377 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  378 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  379 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  380 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  381 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  382 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  383 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  384 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  385 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  386 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  387 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  388 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  389 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  390 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  391 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  392 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  393 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  394 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  395 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  396 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  397 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  398 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  399 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  400 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  401 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  402 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  403 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  404 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  405 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  406 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 407 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  408 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiB
  409 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  410 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  411 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  412 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  413 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  414 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  415 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  416 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  417 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  418 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  419 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  420 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof.nadzw. dr hab. inż.Piotr Kleczkowski WIMiR
  421 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inz Janusz Szpytko WIMiR
  422 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr.inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  423 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  424 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  425 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 426 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż.Krzysztof Muszka WIMiIP
  427 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 428 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż.Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  429 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  430 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  431 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  432 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  433 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2018/2019 dr Aleksandra Marecka WEiP
  434 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  435 I CAGLIAR01 University of Cagliari 2014/2015 2020/2021 prof.W.J.Staszewski WIMIR
  436 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  437 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  438 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  439 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof.Wojciech Kucewicz WIET
  440 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  441 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  442 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr Aleksandra Marecka WEiP
  443 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  444 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  445 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  446 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  447 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  448 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka WEiP
  449 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  450 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  451 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  452 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  453 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 mgr Daria Hemmmerling WEAIIB
  454 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padofa 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGIOŚ
  455 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  456 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  457 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  458 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGIOŚ
  459 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  460 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  461 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona  WIMiC
  462 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  463 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  464 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  465 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT