Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Aktualizacja dnia 15.06.2018
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2021/2022 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 9 B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  10 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  11 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  12 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  13 B LIEGE38 Haute Ecole de la Province de Liege 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  14 B LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 15 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  16 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  17 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2017/2018 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  18 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  19 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  20 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  21 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  22 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  23 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  24 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  25 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  26 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
CHORWACJA 27 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  28 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  29 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  30 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  31 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  32 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  33 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  34 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 37 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  38 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  39 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  40 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 41 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  42 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  43 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  44 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  45 CZ BRNO05 Masaryk University 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  46 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  47 CZ CESKE01 University of South Bohemia in Ceske Budejowice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  48 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  49 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  50 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  51 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  52 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  53 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  54 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  55 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  56 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  57 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 58 CZ PRAHA09 Vysoka skola ekonomicka v Praze/University of Economics Prague (VSE) 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  59 CZ ZLIN01 Tomas Beata University in Zlin 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 60 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIIB
ESTONIA 61 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  62 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  63 EE TARTU02 University of Tartu 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  64 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 65 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  66 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  67 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  68 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  69 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  70 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  71 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
FRANCJA 72 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  73 F ALBI 05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  74 AV FONT02 ESIGETEL 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  75 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  76 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  77 F CHAMBER01 Universite Savoie Mont Blanc 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  78 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  79 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  80 F DIJON01 Université de Bourgogne - Dijon 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  81 F DUNKERQ09 Universite du Littoral Cote d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  82 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  83 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  84 F CEGRY01 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  85 F GRENOBL01 Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  86 F GRENOBL01 IUT 1 de Grenoble-Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  87 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  88 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  89 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  90 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  91 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  92 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  93 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  94 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  95 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  96 F LILLE16 Icam Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021  dr inż. Sławomir Zimowski WIMIR
  97 F LILLE103 Universite de Lille 2018/2019 2020/2021 dr inż.Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIET
  98 F LIMOGES05 Ecole Nationale de Ceramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  99 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  100 F LYON13 Ecole Catholique d'Arts et Metiers 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  101 F METZ05  Ecole Nationale D'Ingenieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  102 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  103 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiP
  104 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  105 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  106 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  107 F NANTES01 Université de Nantes 2017/2018 2020/2021 dr inż.Lucjan Janowski WIET
  108 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  109 F NANTES37 Ecole des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEIP
  110 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  111 F ORLEANS01 University of Orléans ,Polytech Orleans, the engineering school of the University of Orleans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  112 F ORLEANS01 University of Orléans - College of sciene and technology 2014/2015 2017/2018 prof.zw.dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  113 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  114 F PARIS066 EFREI:Engineering school of Information Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  115 F PARIS081 Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  116 F PARIS083 Telecom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  117 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  118 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  119 F TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  120 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  121 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  122 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  123 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMIiP
GRECJA 124 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  125 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2018/2019 2020/2021 dr inż.Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIET
  126 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  127 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  128 G ATHINE41 University of the Aegean 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  129 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  130 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  131 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  132 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  133 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  134 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021  dr inż. Andrzej Skalski WEAiIB
  135 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  136 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGIOŚ
  137 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  138 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  139 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 140 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  141 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  142 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  143 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  144 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  145 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  146 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  147 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  148 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  149 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAiIB
  150 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  151 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  152 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  153 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  154 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  155 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2018/2019 2020/2021 dr inż.Katarzyna Gdowsla WZ
  156 E CADIZ01 Universidad de Cadiz* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  157 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż.Łukasz Wójcik WIMiC
  158 E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  159 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  160 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  161 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  162 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  163 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2018/19 2020/2021 dr inż.Adam Sędziwy WEAiIB
  164 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  165 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  166 E JAEN01 Universidad de Jaen 2017/2018 2020/2021 dr inż.Wojciech Lisowski WIMIR
  167 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  168 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  169 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAiB
  170 E LEON01 Universidad de Leon 2018/19 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  171 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  172 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  173 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  174 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  175 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  176 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  177 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  178 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  179 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  180 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  181 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  182 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  183 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  184 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  185 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  186 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  187 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  188 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMIC
  189 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  190 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAiIB
  191 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  192 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  193 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  194 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  195 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  196 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  197 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  198 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  199 E SALAMAN02 University of Salamanca 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  200 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  201 E SANTAND01 University of Cantabria 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  202 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  203 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  204 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 205 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  206 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  207 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  208 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  209 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  210 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  211 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  212 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  213 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  214 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2018/2019 2020/2021 dr inż.Bartosz Sawik WZ
  215 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  216 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.Czeslaw Kapusta WFiIS
  217 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
HOLANDIA 218 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  219 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  220 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  221 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr n. techn. lek. med. Paweł Wołoszyn WEAIiIB
  222 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  223 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  224 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  225 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  226 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż.Anna Sowizdżał WGGIOŚ
ISLANDIA 227 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
LITWA 228 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  229 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
  230 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  231 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 232 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
ŁOTWA 233 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 234 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  235 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAiIB
  236 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  237 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  238 MK STIP01 Goce Delcev University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 239 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  240 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  241 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  242 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  243 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  244 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  245 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2018/2021 2020/2021 dr inż.Małgorzata Krok - Borkowicz WIMIC
  246 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  247 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  248 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  249 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021  dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  250 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  251 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  252 D CHEMINT01 Technische Universitaet Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  253 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  254 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  255 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  256 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr hab inż. Tadeusz Pająk, prof.nadzw. WIMiR
  257 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 258 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  259 D COBURG01 Coburg University of applied Sciences and Arts 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  260 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr inż.Tomasz Śleboda WIMiIP
  261 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  262 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  263 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  264 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  265 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021 dr inż.Rafał Mięso WIMiR
  266 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  267 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  268 D ESSEN04 Universitat Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Jan Falkus WIMIP
  269 D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  270 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  271 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  272 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  273 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  274 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  275 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  276 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  277 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  278 D HALLE01 Martin- Luther- Universitat Halle 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  279 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  280 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż. Jan Chlopek WIMiC
  281 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  282 D ILMENAU01 Technische Universitat Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  283 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  284 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  285 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  286 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  287 D KOBLENZ01 Hochschule Koblenz University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Edyta Śnieżek WIMIC
  288 D KOLN12 Cologne Business School 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  289 D LEIPZIG01 Universitat Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  290 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  291 D MUNSTER02 Munster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż.Marcin Środa WIMiC
  292 D POTSDAM01 University of Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  293 D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  294 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  295 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  296 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  297 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  298 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  299 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  300 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NORWEGIA 301 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  302 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  303 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  304  N TROMSO 01 The Artic University of Norway 2018/2019 2020/2021 mgr inż.Jakub Jan Roemer WIMIR
  305 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2018/2019 2020/2021 prof.dr. Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  306 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  307 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  308 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  309 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  310 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
PORTUGALIA 311 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  312 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  313 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  314 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  315 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  316 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  317 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  318 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr inż.Tomasz Kryjak WEAiIB
  319 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  320 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  321 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  322 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  323 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  324 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  325 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  326 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż.Wojciech Mayer WGGiOŚ
  327 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  328 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  329 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  330 P LISBOA109 Lisboa School of Economics& Management 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  331 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  332 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  333 P PORTO02 Universidade do Porto 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  334 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr  inż. Anita Proszowska WZ
  335 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2018/2019 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  336 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  337 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 338 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  339 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  340 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  341 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  342 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca 2017/2018 2020/2021 dr inż. Łukasz Pieczonka WIMIR
  343 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  344 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  345 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  346 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  347 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  348 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMIR
  349 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  350 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  351 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.Krzysztof Ciepliński WMS
  352 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SLOWACJA 353 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  354 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  355 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  356 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  357 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  358 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Mariusz Woźniak WMS
  359 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  360 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab.Ewa Ruddnik WMN
  361 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  362 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof.dr hab.Mariusz Holzer WO
  363 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  364 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  365 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  366 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Ducecka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  367 SK ZVOLEN01 Technical University in Zvolen 2018/2019 2020/2021 dr inż. Łukasz Bołoz WIMIR
  368 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Zilinie 2015/2016 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 369 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  370 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  371 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  372 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  373 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 374 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  375 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  376 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  377 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż.Witold Machowski WIEiT
  378 S LULEA01 Lulea University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  379 S LULEA01 Lulea University of Technology 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  380 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  381 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 382 TR ADANA01 Cukurova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  383 TR ADANA01 Cukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  384 TR ANKARA01 Ankara University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  385 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  386 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  387 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  388 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  389 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  390 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  391 TR ANKARA08 Cankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  392 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  393 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  394 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  395 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  396 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  397 TR CANAKKA01 Canakkale 18 Mart Üniversitesi 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  398 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  399 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  400 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  401 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  402 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  403 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  404 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  405 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  406 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  407 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  408 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż.Grzegorz Cempura WIMiIP
  409 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  410 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  411 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  412 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  413 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  414 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  415 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  416 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  417 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  418 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  419 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  420 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  421 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  422 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  423 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  424 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  425 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  426 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  427 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  428 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  429 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  430 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  431 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  432 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  433 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  434 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  435 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  436 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  437 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  438 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  439 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 440 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  441 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiB
  442 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  443 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  444 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  445 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  446 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  447 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  448 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  449 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  450 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  451 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  452 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  453 UK CRANFIE01 Cranfield University 2018/2019 2019/2020 prof.nadzw. dr hab. inż.Piotr Kleczkowski WIMiR
  454 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inz Janusz Szpytko WIMiR
  455 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr.inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  456 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  457 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  458 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 459 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż.Krzysztof Muszka WIMiIP
  460 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 461 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż.Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  462 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  463 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  464 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  465 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  466 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2018/2019 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  467 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  468 I CAGLIAR01 University of Cagliari 2014/2015 2020/2021 prof.W.J.Staszewski WIMIR
  469 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  470 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  471 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  472 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof.Wojciech Kucewicz WIET
  473 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  474 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  475 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr Aleksandra Marecka WEiP
  476 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  477 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  478 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  479 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  480 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  481 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  482 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  483 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  484 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  485 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2018/19 2020/21 dr inż.Elżbieta Greiner-Wrona WIMiC
  486 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  487 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 mgr Daria Hemmmerling WEAIIB
  488 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  489 I NAPOLI 03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  490 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padofa 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGIOŚ
  491 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  492 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  493 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  494 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  495 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGIOŚ
  496 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  497 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  498 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona  WIMiC
  499 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  500 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  501 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  502 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT