Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014-2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach  Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/15 -2020/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Aktualizacja dnia 06.06.2019
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Okres obowiązywania umowy(rok akademicki) Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversitaet Leoben 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Daniel Saramak WGiG
  4 A WIEN01 Universität Wien 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  5 A WIEN02 Technische Universität Wien 2014/2015 2017/2020 dr. inż.Katarzyna Styszko WEiP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 6 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 2015/2016 2021/2022 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  7 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2018/2019 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 9 B BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  10 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  11 B GENT01 Universiteit Gent 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  12 B GENT01 Universiteit Gent 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  13 B LIEGE38 Haute Ecole de la Province de Liege 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  14 B LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 15 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  16 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Beata Trzaśkuś Żak WGiG
  17 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse 2017/2018 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  18 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  19 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  20 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  21 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  22 BG SOFIA16 Technical University-Sofia 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  23 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  24 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  25 BG SOFIA30 Bulgarian Academy of Sciences 2019/2020 2020/2021 dr inż. Ewa Rudnik WMN
  26 BG STARA-Z01 Trakia University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  27 BG SVISHTO02 DA Tsenov Academy of Economics 2015/2016 2019/2020 dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak WGiG
  28 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
CHORWACJA 29 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  30 HR SPLIT01 University of Split 2014/2015 2020/2021 dr inż. Mariusz Macherzyński WEIP
  31 HR SPLIT01 University of Split 2016/2017 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  32 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  33 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  34 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  37 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  38 HR ZAGREB01 University of Zagreb 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 39 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  40 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  41 CY NICOSIA01 University of Cyprus 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  42 CY NICOSIA14 University of Nicosia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 43 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  44 CZ BRNO01 Brno University of Technology 2015/2016 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  45 CZ BRNO02 Mendel University in Brno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  46 CZ BRNO05 Masaryk University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  47 CZ BRNO05 Masaryk University 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  48 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  49 CZ CESKE01 University of South Bohemia in Ceske Budejowice (Faculty of Science) 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  50 CZ CESKE04 Vyskoka skola technicka a ekonomicka v Ceskich Budejovicich 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw. WIMIP
  51 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho v Olomouci 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  52 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  53 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  54 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  55 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  56 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  57 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  58 CZ OSTRAVA01 VSB Technicka Univerzita Ostrava 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Pytel WIMIR
  59 CZ PARDUB01 University of Pardubice 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  60 CZ PRAHA01 University of Chemistry and Technology 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  61 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  62 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  63 CZ PRAHA07 Charles University in Prague 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 64 CZ PRAHA09 Vysoka skola ekonomicka v Praze/University of Economics Prague (VSE) 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  65 CZ ZLIN01 Tomas Beata University in Zlin 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
DANIA 66 DK ALBORG01 Aalborg University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Michał Rad WEAIIB
ESTONIA 67 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  68 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  69 EE TARTU02 University of Tartu 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  70 EE TARTU02 University of Tartu 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 71 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  72 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  73 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  74 SF HELSINK01 University of Helsinki 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  75 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  76 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland School of Computing 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  77 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland  2018/2019 2020/2021 dr inż. Dagmara Lewicka WZ
  78 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  79 SF OULU01 University of Oulu 2019/2020 2020/2021 dr inż. Władysław Zygo WGGIOŚ
FRANCJA 80 F ANGERS01 Universite d'Angers 2015/2016 2020/2021 dr Jacek Nizioł WFiIS
  81 F ANGERS01 Universite d'Angers 2018/2019 2020/2021 dr Dagmara Lewicka WZ
  82 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  83 F ALBI05 Ecole Nationale Superieure des Mines d'Albi-Carmaux 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  84 AV FONT02 ESIGETEL 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  85 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  86 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  87 F CHAMBER01 Universite Savoie Mont Blanc 2017/2018 2020/2021 dr inż. Maciej Petko WIMIR
  88 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2014/2015 2015/2016 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
  89 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiegne 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab.inż. Zbigniew Grzesik WIMiC
    90 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katrzyna Klimkiewicz WZ
  91 F DIJON01 Université de Bourgogne - Dijon 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  92 F DUNKERQ09 Universite du Littoral Cote d'Opale 2017/2018 2020/2021 dr Maria Malejki WMS
  93 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  94 F EVRY11 Telecom SudParis 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  95 F CEGRY01 Universite de Cegry-Pontoise 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  96 F GRENOBL01 Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  97 F GRENOBL01 IUT 1 de Grenoble-Université Joseph Fourier 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  98 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  99 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  2014/2015 2020/2021 dr inż. M. Rosół WEAIIB
  100 F GRENOBL51 Universite Grenoble Alpes 2019/2020 2020/2021 dr Łukasz Gondek WFiIS
  101 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  102 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  103 F LILLE01 Université  Lille1- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  104 F LILLE11 Université Catholique de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  105 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  106 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  107 F LILLE14 Ecole Centrale de Lille 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  108 F LILLE16 Icam Institut Cathlique d'Arts et Métiers 2014/2015 2020/2021  dr inż. Sławomir Zimowski WIMIR
  109 F LILLE103 Universite de Lille 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  110 F LILLE103 Universite de Lille 2019/2020 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  111 F LIMOGES05 Ecole Nationale de Ceramique Industrielle 2014/2015 2017/2018 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  112 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  2014/2015 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  113 F LYON13 Ecole Catholique d'Arts et Metiers 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  114 F MARSEIL84 AIX Marseille University 2018/2019 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  115 F MARSEIL84 AIX Marseille University 2018/2019 2020/2021 dr Łukasz Pieczonka WIMIR
  116 F METZ05  Ecole Nationale D'Ingenieurs de Metz 2014/2015 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  117 F MONTPEL02 Université Montpellier 2- Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  118 F MONTPEL02 Université Montpellier 2 - Science et Technologies 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Kazimierz Kowalski WIMiP
  119 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  120 F NANCY43 Université de Lorraine 2016/2017 2020/2021 prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  121 F NANCY43 Université de Lorraine 2015/2016 2020/2021 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  122 F NANCY43 Université de Lorraine 2019/2020 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  123 F NANTES01 Université de Nantes 2017/2018 2020/2021 dr inż.Lucjan Janowski WIET
  124 F NANTES01 Université de Nantes 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  125 F NANTES37 Ecole des Mines de Nantes 2014/2015 2020/2021 dr. hab. inż. Jerzy Cetnar WEIP
  126 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  127 F ORLEANS01 University of Orléans ,Polytech Orleans, the engineering school of the University of Orleans 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  128 F ORLEANS01 University of Orléans - College of sciene and technology 2014/2015 2017/2018 prof.zw.dr hab. Adam Paweł Wojda WMS
  129 F PARIS006 Université Pierre et Marie Curie 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  130 F PARIS066 EFREI:Engineering school of Information Digital Technologies 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  131 F PARIS081 Ecole Nationale Superieur des Mines de Paris 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  132 F PARIS083 Telecom ParisTech 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  133 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  134 F PARIS360 EPITECH 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  135 F RENNES02 Université Rennes 2 2014/2015 2020/2021 dr Anna Dudek WMS
  136 F TROYES08 Universite de Technologie de Troyes 2018/2019 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  137 F TOULOUS03 Université Paul Sabatier - Toulouse III 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  139 FST-DENI01 Universite de la Reunion 2018/2019 2020/2021 dr inż..Katarzyna Klimkiewicz WZ
  140 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  141 FR STETIE06 Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etinne 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  142 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMIiP
GRECJA 143 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Andrzej Bobrowski WIMiC
  144 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 2018/2019 2020/2021 dr inż.Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIET
  145 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  146 G ATHINE02 National Technical University of Athens 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  147 G ATHINE41 University of the Aegean 2017/2018 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  148 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  149 G KALLITH01 Harokopio University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  150 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  151 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  152 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  153 G KRITIS01 University of Crete 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  154 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2017/2018 2020/2021  dr inż. Andrzej Skalski WEAiIB
  155 G KRITIS09 Polytechnico Kritis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  156 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 dr inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGIOŚ
  157 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  158 G TRIPOLI03 University of the Peleponese 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  159 G VOLOS01 University of Thessaly 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 160 E ALICANT01 Universidad de Alicante 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  161 E ALMERIA01 Universidad de Almeria * 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  162 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  163 E ALMERIA01 Universidad de Almeria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  164 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  165 E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  166 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  167 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya, Escola d'Enginyeria de Terrassa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  168 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Vsevolod Vladimirow WMS
  169 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 dr inż. Maciej Rosół WEAiIB
  170 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  171 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  172 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  173 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  174 E BILBAO01 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  175 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  176 E BILBAO02 Universidad de Deusto 2018/2019 2020/2021 dr inż.Katarzyna Gdowska WZ
  177 E CADIZ01 Universidad de Cadiz 2018/2019 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  178 E CADIZ01 Universidad de Cadiz* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  179 E CASTELL01 Universitat Jaume I 2014/2015 2020/2021 dr  inż.Łukasz Wójcik WIMiC
  180 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  181 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  182 E CORDOBA01 University of Cordoba 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  183 E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucia 2018/2019 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  184 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  185 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche 2016/2017 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  186 E GRANADA01 Universidad de Granada* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  187 E GRANADA01 Universidad de Granada 2018/2019 2020/2021 dr inż. Adam Sędziwy WEAiIB
  188 E GIRONA02 Universitat de Girona 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  189 E HUELVA01 Universidad de Huelva* 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  190 E JAEN01 Universidad de Jaen 2017/2018 2020/2021 dr inż.Wojciech Lisowski WIMIR
  191 E LA CORU01 University of A Coruna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  192 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  193 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria 2014/2015 2020/2021 dr inż.. Maciej Rosół WEAiB
  194 E LEON01 Universidad de Leon 2018/2019 2020/2021 dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  195 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  196 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  197 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  198 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  199 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  200 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  201 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  202 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  203 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  204 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  205 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  206 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  207 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  208 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  209 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  210 E MALAGA01 Universidad de Malaga 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  211 E MALAGA01 Universidad de Malaga* 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  212 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. inż. Jan Chłopek WIMIC
  213 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea 2015/2016 2020/2021 dr inż. Monika Pernach WIMiIP
  214 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAiIB
  215 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  216 E MURCIA01 Universidad de Murcia 2018/2019 2020/2021 dr inż. hab.Sergiusz Kużel,prof.nadzw WIEiT
  217 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  218 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  219 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ireneusz Dominik WIMiR
  220 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  221 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  222 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  223 E PAMPLON02 Public University of Navara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  224 E SALAMAN02 University of Salamanca 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  225 E SANTAND01 University of Cantabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  226 E SANTAND01 University of Cantabria 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  227 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  228 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  229 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  230 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 231 E VALENCI01 Universitat de Valencia 2015/2016 2020/2021 dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  232 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2019/2020 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  233 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  234 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  235 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  236 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  237 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia 2018/2019 2020/2021 dr inż.Barbara Szaranicec WIMIC
  238 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  239 E VALLADO01 Universidad de Valladoid 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  240 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  241 E VIGO01 Universidad de Vigo 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aldona Krawczykowska WGiG
  242 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2018/2019 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  243 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  244 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.Czeslaw Kapusta WFiIS
  245 NL AMSTERD01 University of Amsterdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
HOLANDIA 246 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  247 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
  248 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  249 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente 2014/2015 2020/2021 dr n. techn. lek. med. Paweł Wołoszyn WEAIiIB
  250 NL ENSCHED01 Univesrity of Twente 2018/2019 2020/2021 dr inż.Krzysztof Kluza WEAiIB
  251 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  252 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  253 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  254 NL WAGENIN01 Wageningen University 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  255 IS REYKJAV01 University of Iceland 2016/2017 2020/2021 dr inż.Anna Sowizdżał WGGIOŚ
  256 IS REYKJAV01 University of Iceland 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
ISLANDIA 257 IS REYKJAV05 University of Iceland 2019/2020 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
LITWA 258 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  259 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology 2016/2017 2020/2021 dr Łukasz Gonek WFiIS
  260 LT VILNIUS01 Vilnius University 2018/2021 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  261 LT VILNIUS01 Vilnius University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 262 LT VILNIUS01 Vilnius University 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
ŁOTWA 263 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture 2017/2018 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
MACEDONIA 264 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  265 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) 2017/2018 2020/2021 dr inż. Andrzej Sklaski WEAiIB
  266 MK SKOPJE04 International Balkan University 2017/2018 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  267 MK SKOPJE09 FON University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  268 MK STIP01 Goce Delcev University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 269 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  270 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Janusz Zborowski WIMiC
  271 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  272 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  273 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  274 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2016/2017 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  275 D AACHEN01 RWTH Aachen University 2018/2021 2020/2021 dr inż. Małgorzata Krok - Borkowicz WIMIC
  276 D BERLIN44 Berlin International University of Applied Sciences 2018/2021 2020/2021 dr inż.Katarzyna Klimkiewicz WZ
  277 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  278 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  279 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Marek Gorgoń WEAIiIB
  280 D BOCHUM02 Hochschule Bochum University of Applied Sciences 2017/2018 2020/2021  dr inż. Anna Sowiżdżał WGGiOŚ
  281 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn 2017/2018 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  282 D BRANDEN01 Technische Hochschule Branderburg 2018/2021 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  283 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  284 D CHEMINT01 Technische Universitaet Chemnitz 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  285 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2021 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  286 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Daniel Pociecha WMN
  287 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  288 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2014/2015 2020/2021 dr hab inż. Tadeusz Pająk, prof.nadzw. WIMiR
  289 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 290 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal 2017/2018 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  291 D COBURG01 Coburg University of applied Sciences and Arts 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  292 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż.Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  293 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  294 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  295 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw. WMN
  296 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2015/2016 2020/2021 dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  297 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Rafał Mięso WIMiR
  298 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  299 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2014/2015 2018/2019 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  300 D ERLANGE01 Friedrich-Aleksander-Universitaet Erlangen-Nuernberg 2015/2016 2020/2021 dr inż. Stanisława Kluska WIMiC
  301 D ESSEN04 Universitat Duisburg-Essen 2015/2016 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Jan Falkus WIMIP
  302 D FRANKFU01 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2014/2015 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  303 D FRANKFU08 European University Viadrina 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  304 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inż Stefan Szczepanik WIMiIP
  305 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dt inż.Wojciech Naworyta WGiG
  306 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  307 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr Rafał Kalinowski WMS
  308 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  309 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  310 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  311 D HALLE01 Martin- Luther- Universitat Halle 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  312 D HAMBURG01 Universität Hamburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  313 D HANOVER01 Universität Hannover 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż. Jan Chlopek WIMiC
  314 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  315 D ILMENAU01 Technische Universitat Ilmenau 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  316 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  317 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  318 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  319 D KASSEL01 Universität Kassel 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  320 D KOBLENZ01 Hochschule Koblenz University of Applied Sciences 2018/2019 2020/2021 dr inż. Edyta Śnieżek WIMIC
  321 D KOLN12 Cologne Business School 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  322 D LEIPZIG01 Universitat Leipzig 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  323 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  324 D MUNSTER02 Munster University of Applied Sciences 2014/2015 2020/2021 dr inż.Marcin Środa WIMiC
  325 D POTSDAM01 University of Potsdam 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  326 D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  327 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab. Maria Nawojczyk WH
  328 D SIEGEN01 Universität Siegen 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  329 D STRALSU01 Fachhochschule Stralsund 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  330 D STUTTGA01 University of Stuttgart 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. inz. Tadeusz Uhl WIMiR
  331 D TRIER01 Trier University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  332 D WURZBUR01 University of Wurzburg 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  333 N KRISTIA01 University of Agder 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NORWEGIA 334 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  335 N OSLO01 University of Oslo 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Rudol WMS
  336 N STAVANG01 University of Stavanger 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  337 N TROMSO 01 The Artic University of Norway 2018/2019 2020/2021 mgr inż.Jakub Jan Roemer WIMIR
  338 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2018/2019 2020/2021 prof.dr. Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  339 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2016/2017 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  340 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  341 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  342 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  343 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
PORTUGALIA 344 P AVEIRO01 University of Aveiro 2018/2019 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  345 P AVEIRO01 University of Aveiro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  346 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2016/2017 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Krzysztof Ciepliński WMS
  347 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  348 P EVORA01 Universidade de Evora 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  349 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  350 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  351 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr inż.Tomasz Kryjak WEAiIB
  352 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  353 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  354 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  355 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Sawik WZ
  356 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  357 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  358 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  359 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2015/2016 2020/2021 dr inż.Wojciech Mayer WGGiOŚ
  360 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  361 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  362 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  363 P LISBOA109 Lisboa School of Economics& Management 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  364 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2014/2015 2020/2021 dr hab.Łukasz Gondek WFiIS
  365 P LISBOA109 Universidade de Lisboa 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  366 P PORTO02 Universidade do Porto 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  367 P PORTO02 Universidade do Porto 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  368 P PORTO02 Universidade do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Tomasz Kryjak WEAiIB
  369 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2016/2017 2020/2021 dr  inż. Anita Proszowska WZ
  370 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2018/2019 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  371 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  372 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto 2019/2020 2020/2021 dr inż. Wojciech Lisowski WIMIR
  373 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 374 RO BUCURES09 University of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  375 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  376 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest 2018/2019 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  377 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2015/2016 2020/2021 dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
  378 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  379 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca 2017/2018 2020/2021 dr inż. Łukasz Pieczonka WIMIR
  380 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  381 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  382 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi 2017/2018 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  383 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  384 RO ORADEA01 Universitatea din Oradea Str.Universitati 1 2018/2019 2020/2021 dr inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  385 RO PETROSA01 University of Petrosani 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  386 RO PETROSA01 University of Petrosani 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Kotwica WIMIR
  387 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  388 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu 2015/2016 2020/2021 dr hab. inż.Czesław Rybicki WWNiG
  389 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2017/2018 2020/2021 prof.nadzw. dr hab.Krzysztof Ciepliński WMS
  390 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SLOWACJA 391 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  392 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  393 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  394 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  395 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  396 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. Mariusz Woźniak WMS
  397 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  398 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2020/2021 dr hab.Ewa Ruddnik WMN
  399 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2017/2018 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  400 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2017/2018 prof.dr hab.Mariusz Holzer WO
  401 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2014/2015 2020/2021 dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  402 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2018/2019 2020/2021 dr hab inż.Tomasz Śleboda, prof.nadzw. WIMiIP
  403 SK KOSICE03 Technical University of Košice 2015/2016 2019/2020 dr hab. Ewa Rudnik WMN
  404 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  405 SK TRENCIN01 Trencianska Univerzita Alexandra Ducecka V Trencine 2015/2016 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  406 SK ZWOLEN01 Technical University in Zvolen 2018/2019 2020/2021 dr inż. Łukasz Bołoz WIMIR
  407 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Zilinie 2015/2016 2020/2021  prof.nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 408 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  409 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  410 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  411 SI LJUBLJA01 University of Lubljana 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  412 SI MARIBOR01 University of Maribor 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  413 SI MARIBOR01 University of Maribor 2015/2016 2019/2020 dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 414 S FLAUN01 Dalarna University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inz.Wojciech Lisowski WIMiR
  415 S GOTEBOR01 University of Gothenburg 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  416 S GAVLE01 University of Gävle 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  417 S LINKPOPI01 Linköping University 2014/2015 2018/2019 dr hab. inż.Witold Machowski WIEiT
  418 S LULEA01 Lulea University of Technology 2015/2016 2016/2017 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  419 S LULEA01 Lulea University of Technology 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  420 S STOCKHO01 Stockholm University 2014/2015 2020/2021 prof. Adam Paweł Wojda WMS
  421 S VASTERA01 Malardalen University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  422 S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2018/2019 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 423 TR ADANA01 Cukurova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  424 TR ADANA01 Cukurova University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  425 TR ANKARA01 Ankara University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  426 TR ANKARA01 Ankara University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  427 TR ANKARA03 Hacettepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  428 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  429 TR ANKARA04 Middle East Technical University 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  430 TR ANKARA05 Atilim University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  431 TR ANKARA06 Basknet University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  432 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  433 TR ANKARA08 Cankaya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  434 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  435 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  436 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  437 TR ANTALYA01 Akdeniz University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  438 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  439 TR CANAKKA01 Canakkale 18 Mart Üniversitesi 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  440 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  441 TR ELAZIG01 Firat University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  442 TR ERZURUM01 Ataturk University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  443 TR ERZURUM01 Ataturk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  444 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  445 TR ESKISEH01 Anadolu University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Partyka WIMiC
  446 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  447 TR GUMISHA01 Gumushane University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  448 TR HATAY01 Mustafa Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  449 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  450 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  451 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi 2017/2018 2020/2021 dr inż.Grzegorz Cempura WIMiIP
  452 TR ISTANBU07 Yildiz Technical University 2019/2021 2020/2021 dr inż.Maciej Rosół WEAiIB
  453 TR ISTANBU18 Maltepe University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  454 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  455 TR ISTAMBU21 Yeditepe University 2014/2015 2020/2021 dr Magdalena Parus WH
  456 TR IZMIR02 EGE University (Biotechnology Department) 2019/2021 2020/2021 dr inż.Barbara Tomaszewska WGGIOŚ
  457 TR IZMIR05 Yasar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  458 TR KARS01 Kafkas University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  459 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  460 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr hab. inż. Krzysztof Mendrok WIMiR
  461 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  462 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  463 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2016/2017 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  464 TR KONYA01 Selcuk University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  465 TR KONYA05 Konya Technical University 2018/2019 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  466 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  467 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2014/2015 2020/2021 dr inż. Krzysztof Broda WGiG
  468 TR MALATYA01 Inonu Universitesi 2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  469 TR MERSIN02 Çağ University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  470 TR MERSIN02 Çağ University 2015/2016 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  471 TR MERSIN04 Toros University 2018/2019 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  472 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2015/2016 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  473 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  474 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  475 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  476 TR SANLIUR01 The University of  Harran 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  477 TR SKARYA01 Sakarya University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  478 TR SIVAS01 Cumhuriyet University 2017/2018 2020/2021 dr inż.Tomasz Niedoba WGiG
  479 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  480 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  481 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  482 TR TUNCELI01 Tunceli University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  483 TR USAK01 Usak University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  484 TR VAN01 Yuzuncu Yil University 2017/2018 2020/2021 dr inż. Tomasz Niedoba WGiG
  485 TR YALOVA01 Yalova University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  486 TR YOZGAT01 Bozok University 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 487 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 488 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs 2018/2019 2020/2021 mgr Ewa Bodzek SJO
  489 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 2015/2016 2018/2019 dr Konrad Kułakowski WEAIiB
  490 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab.inż.Jadwiga Jarzyna WGGiOŚ
  491 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  492 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
  493 HU MISKOLC01 University of Miskolc 2017/2018 2020/2021 dr hab. inż. Barbara Tora  WGiG
  494 HU PECS01 University of Pecs 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  495 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab. Maria Nawojczyk WH
  496 HU VESZPRE01 University of Pannonia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  497 UK CRANFIE01 Cranfield University 2017/2018 2020/2021 prof. nadzw.dr hab. inż. Edyta Brzychczy WGiG
UWAGA: wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ wstrzymane od dnia 30 marca 2019 (brexit) 498 UK CRANFIE01 Cranfield University 2018/2019 2020/2021 prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
499 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2015/2016 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
500 UK CRANFIE01 Cranfield University 2016/2017 2017/2018 dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
501 UK CRANFIE01 Cranfield University 2014/2015 2016/2017 prof.nadzw. dr hab. inż.Piotr Kleczkowski WIMiR
502 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab.inz Janusz Szpytko WIMiR
503 UK NEWCAST02 The University of Northumbria at Newcastle 2018/2019 2020/2021 dr inż. Elżbieta Grainer-Wrona WIMIC
504 UK NOTTING01 University of Nottingham 2014/2015 2019/2020 dr.inż. Mariusz Macherzyński WEIP
505 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
506 UK PAISLEY01 University of the West of Scotland 2014/2015 2020/2021 dr Aleksandra Marecka  WEiP
507 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2015/2016 2020/2021 dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 508 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield 2014/2015 2020/2021 dr inż.Krzysztof Muszka WIMiIP
Wyjzdy tylko pracowników (TS) 509 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2018/2019 2020/2021 dr Joanna Pyrkosz-Pacyna WH
  510 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  2016/2017 2020/2021 prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 511 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM 2015/2016 2020/2021 dr hab.inż.Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  512 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  513 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  514 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo 2016/2017 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  515 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  516 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  517 I BOLZANO01 Ffree University of Bozen Bolazno 2014/2015 2020/2021 dr hab.inż. Grzegorz Jacek Nalepa WEAIiIB
  518 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2014/2015 2020/2021 prof.W.J.Staszewski WIMIR
  519 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari 2019/2020 2020/2021 dr inż. Marek Jaszczur WEiP
  520 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  521 I CATANIA01 University of Catania 2015/2016 2020/2021 prof.dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  522 I COSENZA01 Universita della Calabria 2014/2015 2020/2021 dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  523 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara 2014/2015 2020/2021 prof.Wojciech Kucewicz WIET
  524 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia 2014/2015 2020/2021 dr Anita Proszowska WZ
  525 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2014/2015 2020/2021 dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  526 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2016/2017 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  527 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 2018/2019 2020/2021 dr inż.Ireneusz Dominik WIMIR
  528 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. nadzw. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  529 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  530 I LECCE01 Universita del Salento 2014/2015 2017/2018 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  531 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 2014/2015 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  532 I MILANO01 Università degli Studi di Milano 2015/2016 2020/2021 dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  533 I MILANO02 Politecnico di Milano 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  534 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2016/2017 2020/2021 dr hab. inż.Jarosław Wąs WEAiIB
  535 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca 2014/2015 2020/2021 dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  536 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  537 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  538 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 2018/2019 2020/2021 dr inż.  Elżbieta Greiner-Wrona WIMIC
  539 I NAPOLI01 University of Naples Federico II 2014/2015 2020/2021 prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  540 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" 2017/2018 2020/2021 mgr Daria Hemmmerling WEAIIB
  541 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  542 I NAPOLI 03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli 2017/2018 2020/2021 dr. inż.Katarzyna Czerw WEiP
  543 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padofa 2014/2015 2020/2021 dr Krzysztof Dudek WGGIOŚ
  544 I PISA01 Università di Pisa 2015/2016 2020/2021 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  545 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna 2015/2016 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  546 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  547 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2017/2018 2020/2021 dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  548 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre 2016/2017 2020/2021 dr inż. Bartosz Papiernik WGGIOŚ
  549 I SALERNO01 Universita di Salerno 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  550 I SIENA01 Universita di Siena 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw. dr hab. Maria Nawojczyk WH
  551 I TORINO01 Università degli Studi di Torino 2015/2016 2020/2021 dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona  WIMiC
  552 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  553 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 dr inż. Tadeusz Pieczonka WIMiIP
  554 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.nadzw.dr hab.inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  555 I TORINO02 Politecnico di Torino 2014/2015 2020/2021 prof.dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT