Wykaz umów międzyinstytucjonalnych w ramach Programu ERASMUS+ w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

UWAGA!

Umowy podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

Oznacza to, że mobilności studentów i pracowników w roku akademickim 2022/23 mogą być nadal realizowane na podstawie „starych” umów.
Aktualizacja dnia 29.06.2022
    
Kraj   kod Erasmus uczelni parterskiej Uczelnia partnerska Koordynator Wydziałowy/Umów Wydział
AUSTRIA 1 A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  2 A LEOBEN01 Montanuniversität Leoben dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH WMS
  3 A LEOBEN01 Montanuniversität Leoben dr hab. inż. Daniel Saramak WILiGZ
  4 A WIEN02 Technische Universität Wien dr hab. inż. Katarzyna Styszko WEiP
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 5 A WIEN03 University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna dr inż. Bartosz Sawik WZ
  6 A WIEN05 Wirtschaftsuniversität Wien dr hab. inż. Barbara Kowal WILiGZ
  7 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien dr hab. inż. Maciej Petko, prof. AGH WIMiR
  8 A WIEN20 Fachhochschule Technikum Wien dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
BELGIA 9 B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof. AGH WIMiR
10 B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  11 B GENT01 Universiteit Gent prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  12 B GENT01 Universiteit Gent prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  13 B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven dr Anna Małecka WH
  14 B LIEGE38 Haute École de la Province de Liège dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  15 B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
BUŁGARIA 16 BG BOURGAS02 Prof.dr. Asen Zlatarov University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  17 BG ROUSSE01 Angel KanchevUniversity of Ruse dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  18 BG SHOUMEN01 Konstantin Preslavsky University of Shumen dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  19 BG SOFIA04 University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy(UACEG) dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  20 BG SOFIA16 Technical University-Sofia dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  21 BG SOFIA16 Technical University-Sofia dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  22 BG SOFIA16 Technical University-Sofia dr inż. Bartosz Sawik WZ
  23 BG SOFIA20 University of Chemical Technology and Matallurgy dr inż. Janusz Prażuch WIMiC
  24 BG SOFIA28 College of Telecommunications and Post dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  25 BG STARA-Z01 Trakia University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  26 BG VARNA02 Technical University of Varna (TUV) dr hab. inż. Maciej Sułowski, prof. AGH WIMiIP
CHORWACJA 27 HR BJELOVA01 Veleučilište u Bjelovaru mgr Ewa Bodzek SJO
28 HR SPLIT01 University of Split dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  29 HR SPLIT01 University of Split/ Faculty of Chemistry and Technology dr hab. inż. Mariusz Macherzyński WEiP
  30 HR SPLIT01 University of Split prof.dr hab. Piotr Oprocha WMS
  31 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  32 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  33 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  34 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr inż. Bartosz Sawik WZ
  35 HR ZAGREB01 University of Zagreb prof. nadzw. dr hab. inż. W.K.Krajewski WO
  36 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr Katarzyna Chruszcz-Lipska WWNiG
  37 HR ZAGREB01 University of Zagreb dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
CYPR 38 CY NICOSIA01 University of Cyprus dr Anna Małecka WH
  39 CY NICOSIA01 University of Cyprus dr Michał Braś WMS
  40 CY NICOSIA01 University of Cyprus dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  41 CY NICOSIA14 University of Nicosia dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
CZECHY 42 CZ BRNO01 Brno University of Technology dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  43 CZ BRNO01 Brno University of Technology dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  44 CZ BRNO02 Mendel University in Brno dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  45 CZ BRNO05 Masaryk University dr Anna Małecka WH
  46 CZ BRNO05 Masaryk University dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  47 CZ CESKE01 University of South Bohemia České Budějovice (Faculty of Science) dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  48 CZ CESKE04 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH WIMiP
  49 CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec/ Faculty of Mechanical Engineering dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  50 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci  dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  51 CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci  dr inż. Dariusz Botor WGGiOŚ
  52 CZ OPAVA01 Silesian University in Opava dr Michał Braś WMS
  53 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava dr hab. inż.Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  54 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava/ Faculty of Mining and Geology dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  55 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava prof. dr hab. inż. Barbara Tora  WILiGZ
  56 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  57 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  58 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava dr hab.inż. Krzysztof Pytel, prof. AGH WIMiR
  59 CZ OSTRAVA01 VŠB - Technical University of Ostrava dr inż. Robert Rado WWNIG
  60 CZ PARDUB01 University of Pardubice dr hab. Bartosz Handke WIMiC
  61 CZ PRAHA01 University of Chemistry and Technology dr inż. Krzysztof Kluza WEAiIB
  62 CZ PRAHA02 Czech University of Life Sciences Prague dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  63 CZ PRAHA07 Charles University in Prague dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  64 CZ PRAHA07 Charles University in Prague dr Anna Małecka WH
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 65 CZ PRAHA09 VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
66 CZ ZLIN01 UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
67 CZ ZLIN01 UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dr inż. Marta Ślęzak WIMIP
DANIA 68 DK ALBORG01 Aalborg University dr inż. Michał Rad WEAIiIB
ESTONIA 69 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  70 EE TALLIN04 Taalinn University of Technology dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  71 EE TARTU02 University of Tartu dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  72 EE TARTU02 University of Tartu dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
FINLANDIA 73 SF ESPOO12 Aalto University, School of Elecrtical Engineering dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  74 SF ESPOO12 Aalto University, School of Chemical Technology prof. dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  75 SF ESPOO12 Aalto University, School of Engineering dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  76 SF HELSINK01 University of Helsinki dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  77 SF HELSINK39 Arcada University of Applied Sciences prof. nadzw. dr hab. Leszek Preisner WZ
  78 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland School of Computing dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  79 SF KUOPIO12 University of Eastern Finland  prof. dr hab.Dagmara Lewicka WZ
  80 SF JOENSUU09 North Karelia University of Applied Sciences dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  81 SF OULU01 University of Oulu dr inż. Władysław Zygo WGGiOŚ
FRANCJA 82 F ANGERS01 Universite d'Angers dr Jacek Nizioł WFiIS
  83 F ANGERS01 Universite d'Angers prof. dr hab. Dagmara Lewicka WZ
  84 F ALBI05 École des Mines d'Albi-Carmaux dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  85 F ALBI05 École des Mines d'Albi-Carmaux dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  86 F BELFORT06 Université de Technologie de Belfort-Montbeliard dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  87 F CERGY07 Université de Cergy-Pontoise prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  88 F CHAMBER01 Université Savoie Mont Blanc dr hab. inż. Maciej Petko, prof. AGH WIMiR
  89 F COMPIEG01 Université de Technologie de Compiègne dr inż. Grzegorz Smoła WIMiC
    90 FST-DENI01 Université de la Réunion dr inż. Katrzyna Klimkiewicz WZ
  91 F DIJON01 Université de Bourgogne dr inż. Marzena Mitoraj Królikowska WIMiC
  92 F DUNKERQ09 Université du Littoral-Côte-d'Opale dr Maria Malejki WMS
  93 F EVRY04 Université d'Evry val d'Essonne dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  94 F EVRY11 Telecom SudParis dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  95 F CEGRY07 Universite de Cegry-Pontoise prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  96 F GRENOBL55 Université Grenoble Alpes (instead of "Université Joseph Fourier") dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  97 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  98 F GRENOBL22 Institut Polytechnique de Grenoble  dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  99 F GRENOBL51 Université Grenoble Alpes dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  100 F LA-ROCH08 Université de La Rochelle dr hab. inż.Jerzy Jedliński WIMiC
  101 F LILLE103 Université de Lille dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  102 F LILLE109 Université  Lille1- Science et Technologies dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  103 F LILLE11 Université Catholique de Lille dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  104 F LILLE14 École Centrale de Lille dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Kamila WGGiOŚ
  105 F LILLE14 École Centrale de Lille dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  106 F LILLE16 ICAM -  Institut Cathlique d'Arts et Métiers dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH WIMiR
  107 F LILLE103 Université de Lille dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  108 F LILLE103 Université de Lille dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  109 F LIMOGES05 École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle dr hab. inż. Janusz Partyka WIMiC
  110 F LYON12 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  111 F LYON13 École Catholique d'Arts et Métiers prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  112 F MARSEIL84 Université d'Aix-Marseille dr hab. Anna Dudek, prof. AGH WMS
  113 F MARSEIL84 Université d'Aix-Marseille dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof. AGH WIMiR
  114 F METZ05  École Nationale d'Ingénieurs de Metz prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  115 F MONTPEL54 University of Montpellier/Faculty of Science dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  116 F MULHOUS01 Université de Haute-Alsace dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  117 F NANCY43 Université de Lorraine dr inż. Marta Podobińska-Staniec WILiGZ
  118 F NANCY43 Université de Lorraine prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski WFiIS
  119 F NANCY43 Université de Lorraine prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko  WIMiR
  120 F NANCY43 Université de Lorraine dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  121 F NANCY43 Université de Lorraine prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kowalik WMN
  122 F NANTES01 Université de Nantes dr inż. Lucjan Janowski WIEiT
  123 F NANTES01 Université de Nantes dr Anna Małecka WH
  124 F NANTES80 IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire dr.inż. Paweł Gajda WEiP
  125 F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  126 F ORLEANS01 University of Orléans, Polytech Orléans. The Engineering School of the University of Orléans dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  127 F ORLEANS01 University of Orléans - College of Sciene and Technology dr Jacek Szybowski WMS
  128 F PARIS010 Universite Paris Nanterre dr hab. Anna Dudek, prof. AGH  
  129 F PARIS468 Sorbonne University dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  130 F PARIS066 EFREI - Engineering School of Information and Digital Technologies dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  131 F PARIS081 École Nationale Supérieure des Mines de Paris dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  132 F PARIS083 Télécom ParisTech dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  133 F PARIS222 ECE PARIS-Graduate School of Engineering prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  134 F PARIS360 EPITECH dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  135 F RENNES02 Université Rennes 2 dr hab. Anna Dudek, prof. AGH WMS
  136 F TROYES08 Université de Technologie de Troyes dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  137 F TOULOUS03 Université Toulouse III - Paul Sabatier dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  138 F TOULOUS28 Institut National Polytechnique de Toulouse dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  139 F TOULOUS127 Universite Federale Toulouse-Midi-Pyrenees prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMIR
  140 FST-DENI01 Université de la Réunion dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  141 FR STETIE06 École des Mines de Saint-Étienne dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  142 FR STETIE06 École des Mines de Saint-Étienne prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
  143 F-TOULON01 Université du Sud Toulon-Var dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH WIMiP
GRECJA 144 G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens dr hab. Bartosz Handke WIMiC
  145 G ATHINE02 School of Rural & Surveying Engineering dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  146 G ATHINE02 National Technical University of Athens dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH WIMiR
  147 G ATHINE41 University of the Aegean dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  148 G KAVALA01 Eastern Macedonia & Thrace Institute of  Technology Kavala dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  149 G KALLITH01 Harokopio University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  150 G KOZANI01 Technological Education Institution of western Macedonia dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  151 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  152 G KOMOTIN01 Democritus University of Thrace dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  153 G KRITIS01 University of Crete dr Anna Małecka WH
  154 G KRITIS09 Polytechnico Kritis dr hab. inż. Andrzej Skalski WEAIiIB
  155 G KRITIS09 Polytechnico Kritis dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  156 G PATRA01 University of Patras dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  157 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis dr hab.inż. Sylwia Tomecka-Suchoń WGGiOŚ
  158 G THESSAL01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis prof. dr hab. inż. Andrzej Kos WIEiT
  159 G TRIPOLI03 University of the Peleponese dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  160 G VOLOS01 University of Thessaly dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
HISZPANIA 161 E ALICANT01 Universidad de Alicante dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  162 E ALMERIA01 Universidad de Almeria dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  163 E BARCELO01 Universitat de Barcelona dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  164 E BARCELO01 Universitat de Barcelona dr Bogdan Ćmiel WMS
  165 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof.AGH WIMiR
  166 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya  (ESEIAAT) dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  167 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) dr Bogdan Ćmiel WMS
  168 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa (ESEIAAT) dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  169 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  170 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya ,FIB (UPC- Barcelona Tech) dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  171 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  172 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) dr Jacek Szybowski WMS
  173 E BARCELO03 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  174 E BARCELO45 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya dr inż. Bartosz Sawik WZ
  175 E BILBAO01 Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  176 E BILBAO02 Universidad de Deusto dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  177 E BILBAO02 Universidad de Deusto dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  178 E CADIZ01 Universidad de Cádiz dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  179 E CASTELL01 Universitat Jaume I prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska WMN
  180 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  181 E CIUDAR01 Universidad de Castilla-La Mancha dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  182 E CORDOBA01 University of Cordoba dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  183 E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucia dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  184 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMiR
  185 E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  186 E GRANADA01 Universidad de Granada dr hab. inż. Adam Sędziwy WEAIiIB
  187 E GIRONA02 Universitat de Girona dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIET
  188 E HUELVA01 Universidad de Huelva dr hab inż. Agnieszka Bieda WGGiIŚ
  189 E JAEN01 Universidad de Jaen dr hab. inż.Wojciech Lisowski WIMiR
  190 E LA CORU01 University of A Coruna dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  191 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  192 E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas Gran Canaria dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  193 E LEON01 Universidad de Leon dr hab inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  194 E MADRID02 Universidad Pontificia Comillas dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  195 E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  196 E MADRID04 Universidad Autonoma de Madrid dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  197 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  198 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  199 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  200 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  201 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  202 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  203 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH WIMiR
  204 E MADRID14 Universidad Carloss III de Madrid dr Anna Małecka WH
  205 E MADRID26 Universidad Rey Juan Carlos dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  206 E MALAGA01 Universidad de Malaga dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  207 E MALAGA01 Universidad de Malaga dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  208 E MALAGA01 Universidad de Malaga* dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
wyjazdy tylko nauczycieli 209 E MALAGA01 Universidad de Malaga dr Anna Małecka WH
  210 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik WIMiC
  211 E MONDRAG01 Mondragon Unibertsitatea dr hab. inż. Monika Pernach, prof. AGH WIMiIP
  212 E MURCIA01 Universidad de Murcia  dr inż. Weronika T. Adrian WEAIiIB
  213 E MURCIA01 Universidad de Murcia dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  214 E MURCIA01 Universidad de Murcia dr Bogdan Ćmiel WMS
  215 E MURCIA04 Univeridad Politecnica de Cartagena dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  216 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo dr inż. Janusz Prażuch WIMiC
  217 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  218 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  219 E OVIEDO01 Universidad de Oviedo dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof.AGH WIMiR
  220 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears dr Marek Adrian WEAIiIB
  221 E PALMA01 Universitat de les Illes Balears prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  222 E PAMPLON02 Public University of Navara dr inż. Bartosz Sawik WZ
  223 E SALAMAN02 University of Salamanca dr Anna Małecka WH
  224 E SANTAND01 University of Cantabria dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  225 E SANTAND01 University of Cantabria dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  226 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  227 E SEVILLA01 Universidad de Sevilla dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  228 E VALENCI01 Universitat de Valencia - Estudi Generaln dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 229 E VALENCI01 Universitat de Valencia dr inż. Joanna Świdwa-Urbańska WGGiIŚ
  230 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia (Esculea Tecnica Superior de Ingenieria Informatica-ETSINF (School of Informatics) dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  231 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia ( Esculea Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  232 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia Esculea Tecnica Superior de Telecomunication (ETSIT) dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  233 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  234 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  235 E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia dr hab. inż. Barbara Szaranicec WIMiC
  236 E VALLADO01 Universidad de Valladoid dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  237 E VALLADO01 Universidad de Valladoid dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  238 E VIGO01 Universidad de Vigo dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  239 E VIGO01 Universidad de Vigo dr inż. Aldona Krawczykowska WILiGZ
  240 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza dr inż. Bartosz Sawik WZ
  241 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  242 E ZAGAROZ01 Universidad de Zaragoza prof. dr hab. Czeslaw Kapusta WFiIS
HOLANDIA 243 NL AMSTERD01 University of Amsterdam dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
244 NL DELFT01 Technische Universiteit Delft/Faculty of Applied Physics/Faculty of Technology,Policy and Menagement dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  245 NL EINDHOV17 Eindhoven University of Technology dr hab. inż. Barbara Kowal WILiGZ
  246 NL ENSCHEDE01 Univesrity of Twente dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  247 NL ENSCHED01 Univesrity of Twente dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  248 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences IT and Design dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  249 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  250 NL S-GRAVE13 The Hague University of Applied Sciences ICT&M dr Anna Małecka WH
  251 NL ROTTERD03 Hogeschool Rotterdam dr Anna Małecka WH
  252 NL UTRECHT24 HU University of Applied Sciences dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  253 NL WAGENIN01 Wageningen University dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
ISLANDIA 254 IS REYKJAV01 University of Iceland dr Anna Małecka WH
  255 IS REYKJAV05 Reykjavik University dr inż. Bartosz Sawik WZ
LITWA 256 LT KAUNAS01 Vytautas Magnus University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  257 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology dr hab. Łukasz Gonek WFiIS
  258 LT VILNIUS01 Vilnius University dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  259 LT VILNIUS01 Vilnius University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 260 LT VILNIUS01 Vilnius University mgr Ewa Bodzek SJO
  261 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University dr inż. Grzegorz Ginda WZ
  262 LT VILNIUS02 Vilnius Gediminas Technical University dr inż. Aleksandra Radziejowska WILiGZ
ŁOTWA 263 LV JELGAVA01 Latvia University of Agriculture dr hab.inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  264 LV RIGA01 University of Latvia dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH WMS
LUKSEMBURG 265 LUXLUX-VIL01 Universite du Luxembourg prof. dr hab. Tadeusz Uhl WIMIR
MACEDONIA 266 MK OHRID01 University of Information Science and Technology dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
267 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) dr Magdalena Parus-Jankowska WH
  268 MK SKOPJE01 ss.Cyril and Methodius University in Skopje(UKIM) dr  hab. inż. Andrzej Sklaski WEAIiIB
  269 MK SKOPJE09 FON University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  270 MK STIP01 Goce Delčev University of Štip dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
NIEMCY 271 D AACHEN01 RWTH Aachen University prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  272 D AACHEN01 RWTH Aachen University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
273 D AACHEN01 RWTH Aachen University dr inż. Wojciech Naworyta WILiGZ
  274 D AACHEN01 RWTH Aachen University prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik WIMiIP
  275 D AACHEN01 RWTH Aachen University dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  276 D AACHEN01 RWTH Aachen University dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz WIMiC
  277 D BERLIN44 Berlin International University of Applied Sciences dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  278 D BIELEFE01 Universitat Bielefeld dr Anna Małecka WH
  279 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum/Faculty of Mechanical Engineering dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  280 D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  281 D BONN01 Rheinische-Friedrich-Wilheims-Universitaet Bonn dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  282 D BRANDEN01 Technische Hochschule Branderburg dr Anna Małecka WH
  283 D BREMERH01 Hochschule Bremerhaven-University of Applied Science dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  284 D CHEMINT01 Technische Universität Chemnitz prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  285 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal prof.nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kowalik WGGiIŚ
  286 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  287 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal dr inż. Daniel Pociecha WMN
  288 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  289 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal dr hab. inż.Tadeusz Pająk, prof. AGH WIMiR
  290 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 291 D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal mgr Ewa Bodzek SJO
  292 D COBURG01 Coburg University of Applied Sciences dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  293 D COTTBUS03 Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  294 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden dr inż. Bartosz Sułkowski WIMiIP
  295 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  296 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  297 D DRESDEN02 Technische Universität Dresden dr inż. Bartosz Sułkowski WMN
  298 D DUSSELD01 Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf prof. dr hab.Tadeusz Uhl WIMiR
  299 D DUSSELD03 Fachhochschule Dusseldorf - University of Applied Sciences dr inż. Rafał Mięso WIMiR
  300 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  301 D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  302 D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg dr hab. inż. Stanisława Kluska WIMiC
  303 D ESSEN04 Universität Duisburg-Essen dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH WIMiIP
  304 D FRANKFU01 Goethe-Universität Frankfurt am Main prof.dr hab. Piotr Oprocha WMS
  305 D FRANKFU08 European University Viadrina dr Magdalena Parus-Jankowska WH
  306 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  307 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg  dr inż. Marek Wojtaszek WIMiIP
  308 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg dr inż. Wojciech Naworyta WILiGZ
  309 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH WMS
  310 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski WGGiIŚ
  311 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  312 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH WIMiIP
  313 D FREIBER01 TU Bergakademie Freiberg prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  314 D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  315 D HALLE01 Martin Luther University Halle-Wittenberg  dr Anna Małecka WH
  316 D HAMBURG01 Universität Hamburg prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Przybycień WFiIS
  317 D HANOVER01 Universität Hannover dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik WIMiC
  318 D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Haidelberg dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  319 D ILMENAU01 Technische Universität Ilmenau dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  320 D JENA01 Friedrich Schiller University of Jena dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  321 D KAISERS02 Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  322 D KASSEL01 Universität Kassel dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  323 D KASSEL01 Universität Kassel dr Marek Adrian WEAIiIB
  324 D KIEL01 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec WGGiOŚ
  325 D LEIPZIG01 Universität Leipzig/Faculty of Chemistry and Mineralogy dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  326 D MITTWEI01 Hohschule Mittweida - University of Applied Sciences dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  327 D MUNSTER02 Münster University of Applied Sciences dr  hab. inż. Marcin Środa WIMiC
  328 D POTSDAM01 Universität Potsdam dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  329 D SAARBRU01 Universität des Saarlandes prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  330 D SIEGEN01 Universität Siegen dr Anna Małecka WH
  331 D SIEGEN01 Universität Siegen dr Marek Adrian WEAIiIB
  332 D STRALSU01 Hochschule Stralsund - University of Applied Science dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  333 D STUTTGA01 University of Stuttgart prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl WIMiR
  334 D TRIER01 Trier University dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  335 D WURZBUR01 University of Wurzburg dr inż. Weronika T. Adrian WEAIiIB
NORWEGIA 336 N KRISTIA01 University of Agder dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  337 N OSLO01 University of Oslo prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  338 N STAVANG01 University of Stavanger dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH WIMiR
  339 N STAVANG01 University of Stavanger dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  340 N TROMSO 01 The Arctic University of Norway dr inż. Jakub Jan Roemer WIMiIR
  341 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz WGGiOŚ
  342 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof. AGH WIMiR
  343 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  344 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  345 N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology(NTNU) dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
PORTUGALIA 346 P AVEIRO01 University of Aveiro dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  347 P AVEIRO01 University of Aveiro dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  348 P BRAGA01 University of Minho dr hab. inż. Alicja Kicińska WGGiOŚ
  349 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior  dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH WMS
  350 P COVILHA01 Universidade da Beira Interior dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  351 P EVORA01 Universidade de Evora dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  352 P FAFE05 Escola Superior de Tecnologias de Fafe dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  353 P LEIRIA01 Polytechnic Institute of Leiria dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  354 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) dr hab. Joanna Kulczycka, prof.AGH WZ
  355 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  356 P LISBOA03 Universidad Nova de Lisboa dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  357 P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Cienclas e Tecnologia) dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  358 P LISBOA11 Universidade Autonoma de Lisboa dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  359 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr inż. Bartosz Sawik WZ
  360 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  361 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  362 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  363 P LISBOA109 Universidade de Lisboa/Instituto Superior Tecnico/Faculty of Science/ dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  364 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  365 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  366 P LISBOA109 School of Social and Political Sciences (ISCSP) dr Anna Małecka WH
  367 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  368 P LISBOA109 Universidade de Lisboa dr inż. Wojciech Kreft WEAIIB
  369 P PORTO02 Universidade do Porto prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  370 P PORTO02 Universidade do Porto dr inż. Katarzyna Gdowska WZ
  371 P PORTO02 Universidade do Porto dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  372 P PORTO02 Universidade do Porto dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  373 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  374 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  375 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  376 P PORTO05 Instituto Politecnico do Porto dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMiR
  377 P VILA-RE01 Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
RUMUNIA 378 RO BUCURES09 University of Bucharest dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  379 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  380 RO BUCURES11 University Politehnica of Bucharest prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  381 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai prof.dr hab. Piotr Oprocha WMS
  382 RO CLUJNAPO01 Universitatea Babes-Bolyai dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  383 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof.AGH WIMiR
  384 RO CLUJNAPO05 Technical University of Cluj-Napoca dr hab. inż. Krzysztof Ciepliński, prof.AGH WMS
  385 RO CONSTAN02 Ovidius University of Constanta dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  386 RO GALATI01 University"Dunarea de Jos" of Galati dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  387 RO IASI02 Alexandru loan CuzaUniversity of Lasi dr Anna Małecka WH
  388 RO IASI05 Georghe Asachi Technical University of Iasi dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  389 RO ORADEA01 Universitatea din Oradea Str. Universitati 1 dr hab. inż. Jarosław Bydłosz WGGiIŚ
  390 RO PETROSA01 University of Petrosani dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  391 RO PETROSA01 University of Petrosani dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof.AGH WIMiR
  392 RO PLOIEST01 Petroleum-Gas University of Ploiesti dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  393 RO ROSIBIU01 "Lucian Blaga" University of Sibiu dr hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa WWNiG
  394 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara  dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH WMS
  395 RO TIMISOA04 Politehnica University of Timisoara dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
SERBIA 396 RS BELGRAD02 University of Belgrade prof. dr hab. Ewa Kmiecik WGGiOŚ
  397 RS NIS01 University of Niš dr hab inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
SŁOWACJA 398 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  399 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH WMS
  400 SK BANSKA01 Matej Bel University in Banska Bystrica dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  401 SK BRATISL01 Slovenska Technicka Univerzita v Bratislava dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  402 SK BRATISL01 Slovak University of Technology in Bratislava dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  403 SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave dr Anna Małecka WH
  404 SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafarika dr Sylwia Cichacz-Przeniosło WMS
  405 SK KOSICE03 Technical University of Košice dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  406 SK KOSICE03 Technical University of Košice dr hab. Ewa Ruddnik WMN
  407 SK KOSICE03 Technical University of Košice prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
  408 SK KOSICE03 Technical University of Košice dr hab. inż.Jerzy Feliks WZ
  409 SK KOSICE03 Technical University of Košice dr inż. Slavka Gałaś WGGiOŚ
  410 SK KOSICE03 Technical University of Košice dr hab inż. Tomasz Śleboda, prof. AGH WIMiIP
  411 SK KOSICE03 Technical University of Košice prof. nadzw. dr hab. Ewa Rudnik WMN
  412 SK NITRA01 Constantine the Philosopher University in Nitra dr Anna Małecka WH
  413 SK ZWOLEN01 Technical University in Zvolen dr inż. Łukasz Bołoz WIMiR
  414 SK ZLINA01 Zilinska Univerzita v Žiline prof. nadzw. dr hab. Halina Krawiec WO
SŁOWENIA 415 SI KOPER03 University of Primorska prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul WZ
  416 SI KOPER03 University of Primorska dr Sylwia Cichacz-Przeniosło WMS
417 SI LJUBLJA01 University of Lubljana dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  418 SI LJUBLJA01 University of Lubljana dr hab. inż. Tomasz Lipecki WGGiIŚ
  419 SI LJUBLJA01 University of Lubljana prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  420 SI LJUBLJA01 University of Lubljana dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  421 SI LJUBLJA01 University of Lubljana dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH WIMIP
  422 SI LJUBLJA43 New University dr Anna Małecka WH
  423 SI MARIBOR01 University of Maribor dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  424 SI MARIBOR01 University of Maribor dr hab. Halina Krawiec WO
SZWECJA 425 S GAVLE01 University of Gävle dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  426 S LULEA01 Luleå University of Technology dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  427 S LULEA01 Luleå University of Technology dr inż.W.Zygo WGGiOŚ
  428 S LULEA01 Luleå University of Technology prof. dr hab.Tadeusz Uhl WIMIR
  429 S STOCKHO01 Stockholm University dr Bogdan Ćmiel WMS
nie ma wymiany studentów 430 S VASTERA01 Malardalen University dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  431 S UPPSALA01 Uppsala Universitet dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
TURCJA 432 TR ADANA01 Çukurova Universityity dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  433 TR ADANA01 Çukurova University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  434 TR ADIYAMA01 Adiyaman University dr hab. inż. Łukasz Gondek WFiIS
  435 TR ANKARA01 Ankara University dr inż. Krzysztof Kluza WEAIiIB
  436 TR ANKARA01 Ankara University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  437 TR ANKARA03 Hacettepe University dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  438 TR ANKARA04 Middle East Technical University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  439 TR ANKARA04 Middle East Technical University dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  440 TR ANKARA06 Basknet University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  441 TR ANKARA07 Ihsan Dogramaci Bilkent University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  442 TR ANKARA08 Çankaya University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  443 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  444 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  445 TR ANKARA10 TOBB Economics and Technology University dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  446 TR ANKARA27 Ostim Technical University dr inż.Katarzyna Czerw WEiP
  447 TR ANTALYA01 Akdeniz University dr inż. Janusz Gozdecki WIEiT
  448 TR ANTALYA03 Alanya Alaaddin Keykubat University dr hab.inż. Mikołaj Leszczuk WIET
  449 TR ARTVIN01 Artvin Coruh University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  450 TR CANAKKA01 Çanakkale Onsekiz Mart University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  451 TR DENZILI01 Pammukale Univeristy dr inż. Katarzyna Klimkiewicz  WZ
  452 TR EDRINE01 Trakya University dr hab. inż. Tomasz Kozieł WIMIP
  453 TR ELAZIG01 Firat University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  454 TR ERZURUM01 Ataturk University dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  455 TR ERZURUM01 Ataturk University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  456 TR ESKISEH01 Anadolu University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  457 TR ESKISEH02 Eskişehir Osmangazi University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  458 TR GUMISHA01 Gümüşhane University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  459 TR HATAY01 Mustafa Kemal University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  460 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  461 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  462 TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Universitesi dr inż. Grzegorz Cempura WIMiIP
  463 TR ISTANBU07 Yildiz Technical University dr inż. Maciej Rosół WEAIiIB
  464 TR ISTANBU18 Maltepe University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  465 TR ISTAMBU21 Yeditepe University dr Anna Małecka WH
  466 TR ISTAMBU21 Yeditepe University dr Magdalena Parus-Jankowska WH
  467 TR IZMIR01 Dokuz Eylul University dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  468 TR IZMIR05 Yasar University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  469 TR KARS01 Kafkas University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  470 TR KAHRAMA01 Kahramanmaras Sutcu Imam University dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  471 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt dr inż. Jakub Jan Roemer WIMiR
  472 TR KAYSERI01 Erciyes Universirt dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  473 TR KIRSEHI01 Ahi Evran University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  474 TR KOCAELI02 Kocaeli University prof.  dr hab. inż. Elżbieta Pamuła WIMiC
  475 TR KONYA01 Selcuk University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  476 TR KONYA05 Konya Technical University dr inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  477 TR KUTAHYA01 Dumlupinar University dr inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  478 TR MALATYA01 Inonu Universitesi dr inż. Krzysztof Broda WILiGZ
  479 TR MERSIN02 Çağ University dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  480 TR MERSIN04 Toros University dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  481 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  482 TR MUGLA01 Mugla Sitki Kocman University dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  483 TR NEVSEHI02 Nevsehir Haci Bektas Veli University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  484 TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  485 TR SANLIUR01 The University of  Harran dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  486 TR SKARYA01 Sakarya University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  487 TR SIVAS01 Cumhuriyet University dr inż.Tomasz Niedoba WILiGZ
  488 TR SPARTA01 Suleyman Demirel University dr inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  489 TR TEKIRDA01 Namik Kemal University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  490 TR TRABZON01 Karadeniz Technical University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  491 TR TUNCELI01 Tunceli University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  492 TR USAK01 Usak University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  493 TR VAN01 Yuzuncu Yil University dr hab. inż. Tomasz Niedoba WILiGZ
  494 TR YALOVA01 Yalova University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  495 TR YOZGAT01 Bozok University dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WĘGRY 496 HU BUDAPEST02 Budapest University of Technology and Economiscs dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
  497 HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest dr hab. Konrad Kułakowski WEAIiIB
  498 HU DEBERECE01 University of Deberecen dr hab. Krzysztof Ciepliński, prof. AGH WMS
  499 HU MISKOLC01 University of Miskolc dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz WGGiOŚ
  500 HU MISKOLC01 University of Miskolc dr hab. inż. Maciej Sułowski, prof. AGH WIMiIP
  501 HU MISKOLC01 University of Miskolc dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  502 HU MISKOLC01 University of Miskolc prof. dr hab. inż. Barbara Tora  WILiGZ
  503 HU PECS01 University of Pecs dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  504 HU VESZPRE01 University of Pannonia dr Anna Małecka WH
  505 HU VESZPRE01 University of Pannonia dr hab. inż. Krzysztof Ciepliński, prof.AGH WMS
  506 HU VESZPRE01 University of Pannonia dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
WIELKA  BRYTANIA  507 UK CRANFIE01 Cranfield University prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska WIMiC
wyjzady tylko do roku 2021/2022  508 UK CRANFIE01 Cranfield University dr hab. inż. Agnieszka Malinowska WGGiIŚ
509 UK GLASGOW08 Glasgow Caledonian University (GCU) prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko WIMiR
510 UK INVERNE03 University of the Highlands and Islands prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko WIMIR
  511 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield dr inż. Ewa Kret WGGiOŚ
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 512 UK SHEFFIE01 The University of Sheffield dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH WIMiIP
  513 UK WOLVERH01 University of Wolverhampton  prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
WŁOCHY 514 I ANCONA01 Univesita Politecnica delle Marche - UNIVPM prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska WGGiIŚ
  515 I AOSTA02 Universita della Valle d' Aosta dr Anita Proszowska WZ
  516 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  517 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  518 I BERGAMO01 Universita degli studi di Bergamo dr hab. inż. Wojciech Lisowski WIMIR
  519 I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna/Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  520 I BOLZANO01 Free University of Bozen Bolazno dr inż.. Weronika T. Adrian WEAIiIB
  521 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari prof. dr hab. inż. W.J.Staszewski WIMiR
  522 I CAGLIAR01 Universita degli studi di Caglari/Department of Civil  and Environmental Engineering and Architecture dr inż. Marek Jaszczur WEiP
  523 I CATANZA02 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  524 I CATANIA01 University of Catania prof. dr hab. Jerzy Silberring WIMiC
  525 I COSENZA01 Universita della Calabria dr inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  526 I FERRARA01 Universita degli Studi Ferrara prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz WIEiT
  527 I FIRENZE01 Universirty of Florence-School of Engineeering dr hab. inż. Małgorzata Wilk, prof. AGH WIMiIP
  528 I FOGGIA03 Universita degli studi di Foggia dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  529 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova dr inż. Janusz Prażuch WIMIC
  530 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  531 I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof. AGH WIMiR
  532 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila prof. dr hab. Piotr Oprocha WMS
  533 I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L'Aquila prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  534 I LECCE01 Universita del Salento dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  535 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  536 I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina dr  Maciej Woźniak WZ
  537 I MILANO01 Università degli Studi di Milano dr hab. Łukasz Gondek WFiIS
  538 I MILANO02 Politecnico di Milano dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  539 I MILANO02 Politecnico di Milano prof. Dr hab. Marcin Szpyrka Szkoła Doktorska
  540 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca dr hab. inż. Jarosław Wąs WEAIiIB
  541 I MILANO16 Universita degli Studi di Milano-Bicocca dr  Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  542 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  543 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  544 I MODENA01 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia dr hab. Bartosz Handke WIMiC
  545 I NAPOLI01 University of Naples Federico II prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir  WIEiT
  546 I NAPOLI02 Universita degli studi di Napoli L'Orientale" dr inż. Daria Hemmerling WEAIiIB
  547 I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II/Department of Industrial Engineering dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  548 I NAPOLI03 Universita degli Studi Parthenope di Napoli/Dipartamento di Ingegneria dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  549 I NAPOLI09 Universita degli Studi della Campania"Luigi Vanvitelli" dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  550 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova dr Krzysztof Dudek WGGiOŚ
  551 I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova dr inż. Katarzyna Pasiut WIMIC
  552 I PALAISE01 Institut Polytechnique de Paris/ENSTA dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIET
Wyjazdy tylko pracowników (TS) 553 I PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo dr inż. Katarzyna Berent ACMIN
  554 I PISA01 Università di Pisa dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy WIEiT
  555 I PISA03 Scuola Superiore Sant'Anna dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  556 I ROMA01 Universita delgi Studi di Roma "La Sapienza" dr Anna Małecka WH
  557 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre dr inż. Katarzyna Klimkiewicz WZ
  558 I ROMA16 Universita degli Studi Roma Tre dr inż. Bartosz Papiernik WGGiOŚ
  559 I ROMA31 Niccolo Cusano University dr hab. inż. Małgorzata Wilk, prof. AGH WIMIP
  560 I SALERNO01 Universita di Salerno dr inż. Tomasz Marcin Orzechowski WIEiT
  561 I SASSARI01 University of Sassari dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
  562 I SIENA01 Universita di Siena dr Anna Małecka WH
  563 I TORINO01 Università degli Studi di Torino dr hab. Bartosz Handke WIMiC
  564 I TORINO02 Politecnico di Torino dr inż. Katarzyna Czerw WEiP
  565 I TORINO02 Politecnico di Torino dr hab. inż. Maciej Sułowski, prof. AGH WIMiIP
  566 I TORINO02 Politecnico di Torino prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska WMN
  567 I TORINO02 Politecnico di Torino prof. dr hab. Tomasz Stapiński WIEiT
  568 I UDINE01 University of Udine dr inż. Dariusz Sala WZ